Looierspoort - Veerlinxpoort

Molenpoort

(Looierspoort-Veerlinxpoort-Molenpoort)

 

Looierspoort of Lurepoort

De Looierspoort aan het einde van de hoek Achter de Molens en Tafelstraat, voor het eerst vermeld in 1264. Vanaf 1502 was het de leube van het looiersambacht. Er bestaat twijfel over de datum van sloop die mogelijk in 1772 is.

Een aftakking (middentak) van de Jeker was halverwege bij de Heksenhoek om de leerlooiers te bedienen. Omdat deze looiers tot begin 14e eeuw buiten de eerste omwalling werkten kan het verloop van de middentak heel goed natuurlijk zijn ontstaan, tot hij bij de Looierspoort weer de stad binnen wilde. Mogelijk gebeurde dit inderdaad om dan in de Ridderstraat op de noordelijke tak aan te sluiten. Tijdens de bouw van de eerste omwalling en de Looierspoort werd deze toegang echter geblokkeerd  Bij afbraak van de poort werd het uurwerk door de ambacht cadeau gedaan aan R.K. Armenhuis in de Grote Looierstraat

 

Veerlinxpoort of Veirlinxporte, Vierlinxpoort.

Poort aan het oosteinde van de Kleine Gracht aan de Maas in de eerste stadsmuur, afgebroken in 1596. Naam wel verklaard uit het overzetveer naar het ertegenover liggende st.Antoniuseiland. Gevangenis voor wanbetalers, Stadsdienaar Thijs van Mobertingen was cipier op de Veerlinxpoort, die hij mocht bewonen. De peymeester moest Thijs jaarlijks voor hem en zijn gevangenen hout en en kolen leveren (1428) Ghijs koster van de Sint Catharinakapel, deed er school (1550). De stadschirurgijn Servaas Elsen mocht er gratis wonen (1584).

Vanaf de 14e eeuw afwisselend gevangenis, leube (lokaal) en school is geweest.  de Veerlinxpoort aan het einde ter hoogte van het huis van de fotograaf Sohl langs het kanaal. 

 

Molenpoort of Hoenrepoort,

 

De Molenpoort stond tegenover de Hoenderstraat, en gaf toegang tot de schipmolens op de maas.  Afgebroken in 1705 na de bouw van de Maasmolen.

 

In het midden van de tunnel aan de Kesselskade zijn er bij het graven van de tunnel resten van de Molenpoort gevonden en die willen ze bovengronds weer eens keertje gaan opbouwen.'

 

Links vermoedelijke afbeelding Molenpoort.

Naor Bove                   

Bron, VMG (Vrienden Maastrichtse Gevelstenen), HEM, Zicht Op Maastricht, Stichting Maastricht Vestingstad, Gemeente Maastricht, dbnl, Opa vertelt over...,Beeldbank,

PPP Simons, Blik op de Wereld, Theo Bakker.Wikipedia.Cultureel Erfgoed,

 

eine terök