Mestreechter Kanonnen

(Maastrichtse Kanonnen)

Maastrichter kanonnen:

Op sommige plaatsen kom je ze nog tegen, de 'KANONNEN', wie heeft er niet opgezeten es gamin (kwajongen)! Ik vind ze geweldig, het Fort, de Bastions, vroeger bittere noodzaak nu vaak voor die ene leuke foto van Maastricht. Het vreemde  van 'waarom staan de kanonnen vóór de O.L. Vrouwewal en niet erop.

Waar zijn ze gebleven, her en der door de stad verspreid kom je ze af en toe tegen.

In de 16e eeuw werd met de bouw van de walmuur duidelijk rekening gehouden met de komst van 'het vreselijke wapen'  dat toendertijd in opmars was: het geschut. Het nieuwe verdedigingswerk was massiever en daardoor ook beter bestand tegen de vernietigende uitwerking van kanonvuur. Men bouwde rondelen, hierop kon men een geschut plaatsen, in elk rondeel waren twe kanonnenkazematten boven elkaar.

Kanon

Rondeel “Jekerbres” (nieuwenhof)

Op dit rondeel werd een dergelijk kanon als op de Vief Köp geplaatst. Dat kanon werd in 1957 door wijlen Dhr. H.E. Dotremont aan de gemeenten is geschonken. Helaas kunnen wij van deze vuurmond geen beschrijving of foto laten zien. Wegens instortingsgevaar en de komende herstelwerkzaamheden, is dit gedeelte van de walmuur afgesloten.

(dit was tijdens het uitbrengen van het boekje zo)

 

O.L. Vrouwewal

Stadspark 

De kanonnen zijn door de Gemeente aangekocht in januari 1972 van Rijkswaterstaat en zijn afkomstig uit de Deltawerken.

Men dacht in eerste instantie aan de plaatsing van deze kanonnen in de zogenaamde “werken” de Hoge en Lage fronten, maar de restauratie van deze bastions zou te lang gaan duren.

Over de plaatsing van de kanonnen voor de O.L. Vrouwewal is door de diverse deskundigen overigens uitgebreid gediscussieerd.

 

Het oordeel van de Maastrichtse vestingbouwdeskundige Dhr. L.Morreau, die met een oude tekening kon aantonen, dat de plaatsing aldaar historisch en in militair opzicht volkomen verantwoord is, gaf de doorslag. Immers van deze plaats kon een naderende vijand te zuiden van Wijck en de Maas beschoten worden.

De kanonnen stonden in het verleden opgesteld op zogenaamde houten rolpaarden. Bovengenoemde kanonnen liggen in een van Maaskeien opgetrokken sokkel van 70cm hoog  en 80 X 60 cm breed/ Gezien van de ingang van de Maasparking zijn de afmetingen van en de teksten op de kanonnen als volgt; 

1e kanon: 3 meter lang, grootste doorsnee 56 cm, opschrift: Luik 1819, no 121. 24 H

2e kanon : 3 meter lang, grootste doorsnee 68 cm, geen opschrift

3e kanon : 3 meter lang, grootste doorsnee 55 cm, opschrift Luik 1819, no 19, 24 H

4e kanon: 3 meter lang, grootste doorsnee 68 cm, geen opschrift

5e kanon: 3 meter lang, grootste doorsnee 57 cm, opschrift Luik 1818 no 43, 24 H

De kanonnen werden door Gemeentewerken in oktober 1979 voor de O.L. Vrouwewal geplaatst.

Naor Bove

Waldeckpark

Geschonken door Dhr. H.E. Dotremont

 

Bij gelegenheid van zijn 75ste verjaardag op 6 april 1960, schonk Dhr. H.E. Dotremont de stad Maastricht een historisch kanon met kogels. De Gemeenteraad besloot in zijn vergadering van 3 mei 1960 tot aanvaarding van deze schenking. Door Burgemeester en Wethouders werd als plaats voor dit kanon aangegeven het grasperk van het Waldeckpark aan de Cannerweg nabij het lunet (een zogeheten verdedigingswerk buiten de walmuur, genaamd “Drenthe”.) Het kanon werd geplaatst op een van baksteen opgetrokken sokkel van 60 X 75 X 45 cm, waarop een van hardsteen gekapt bovenstuk, waar het kanon in ligt. Het gietijzeren kanon is 3 meter lang en de grootste doorsnee is 60 cm. Op de achterkant van het kanon zijn vier getallen zichtbaar te weten. NL 34 ( vermoedelijk het 34ste Nederlands kanon dat gegoten is) 1810 (vermoedelijke haartal vaan aanmaak) 2590 (vermoedelijk gewicht van het kanon) 0 (betekenis niet te achterhalen).

Een mooi stukje historie, op een geschikte plaats. Enkele dagen voordat de fotografen op pad gingen voor het maken van de in dit boek opgenomen foto’s heeft zich ter plekke een ongelukje voorgedaan waardoor de vuurmond van de sokkel werd weggedrukt. Gemeentewerken verzekerde ons, dat zeer spoedig weer alles in de oorspronkelijke staat zal worden teruggebracht.

 

Naor Bove

Waldeckbastion:

Enkele jaren later heeft de gemeente nog een kanon geplaatst op het Waldeckbastion. Deze vuurmond is evenals de kanonnen bij de O.L. Vrouwewal, afkomstig uit de Deltawerken in Zeeland. Het kanon is 315 cm lang en ligt op een van Maaskeien opgemetselde sokkel. De vuurmond is getekend met de letter E.

Kanon

Rondeel “De Vief Köp”

 

Jarenlang heeft achter het Pater Vinktorentje een kanon gestaan, het enige dat in Maastricht ooit is gevonden.

Deze vuurmond werd in 1874 opgegraven bij het afbreken van de Lindenkruispoort.

Het kanon heeft  een lengte van 270 cm. En de grootste breedte is 50 cm. doorsnee. Het heeft verder geen inscripties of andere ketekenen.

3 november 1942 werd door de Gemeente opdracht gegeven tot verplaatsing van het kanon, van het Pater Vinktorentje naar het rondeel “De Vief Köp”. Het werd daar gelegd op twee van maaskeien opgemetselde sokkels; de voorste 80 cm hoog en 45 x 45 cm breed, de achterste 40 cm hoog en 40 x 40 cm breed. Het geheel staat in een bed van maaskeien, 220 x 220 cm breed op het met sierplaveiselvlak van het rondeel

Ook op het rondeel bij de Nieuwenhofstraat staat een dergelijk kanon dat in 1957 door wijlen Dhr. H.E. Dotremont aan de gemeenten is geschonken. Helaas kunnen wij van deze vuurmond geen beschrijving of foto laten zien. Wegens instortingsgevaar en de komende herstelwerkzaamheden, is dit gedeelte van de walmuur afgesloten.

Naor Bove

Kanon

Rondeel “Haet en Neijt”

 

Fort St.Pieter: deze krijgt een geheel eigen pagina binnenkort.

Bron  Boekje Beeldig Maastricht door Frans Boetskens, Foto's: Mestreechter Steerke.

eine terök