Wist Geer dat ?

(Keersnach 1944 Groeve De Schark)

 

WIST JE DAT....

..... Kerstnacht 1944 in groeve 'De Schark' in het gangenstelsel van de St. Pietersberg aan de Mergelweg te Maastricht. Hier kwamen de soldaten van de 30e infanteriedivisie 'Old Hickory', de bevrijders van Heer en Maastricht, bij elkaar voor een nachtmis samen met pater Dobrzynski. De meesten van hen gingen later naar de Ardennen, naar de 'Battle of the Bulge' en kwamen niet meer terug. De letterlijke tekst op de wand is:


"On Christmas 1944 at midnight a solemn Highmass has been celebrated by Reverend Father DOBRZYNSKI (CS) in this cave for the American soldiers. We Dutch Brothers of the Immaculate Conception wish all of them a Merry Christmas. May the Holy Christ-child bless you and all your families far away in America. May the battle soon cease and peace rule over the world and you all return to your families safe and sound. We shall always thankfully remember that you liberated us from the terrible German occupation."

De vertaling luidt: 

'In de kerstnacht van 1944 werd in deze grot een plechtige hoogmis opgedragen door Pater Dobrzynski voor de Amerikaanse soldaten. Wij Nederlandse broeders van de Onbevlekte Ontvangenis wensen hun allen een Gelukkig Kerstfeest. Moge het Heilig Kerstkindje U en al Uw familieleden ver weg in Amerika zegenen. Moge de strijd spoedig ten einde zijn en moge Vrede heersen op Aarde, zodat u allen veilig en gezond naar uw familie kunt terugkeren. Wij zullen ons altijd in dankbaarheid herinneren dat U ons bevrijd heeft van de verschrikkelijke Duitse bezetting".

Het hele verhaal kunt u lezen elders op deze site op de pagina MestreechterSteerke.

   

Een uniek oorlogsmonument in Nederland, waar men ooit in 1995 samen met de leden van het Contact Oud Mariniers, afdeling Maastricht, de nachtmis met Kerstmis heb mogen vieren.
De Schark is sinds 1920 het buitengoed van de congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, beter bekend als de broeders van de Beyart, en in onderwijskringen als de broeders van Maastricht. Op hun wekelijkse vrije middag wandelden de broeders van de Brusselsestraat naar het Mergelweg voor een beetje buitenlucht en ontspanning. Het terrein ligt aan het einde van een toegangsweg door de velden en herbergt een bescheiden huis en een kleine mergelgroeve die beroemd is geworden, omdat hier met Kerstmis 1944 tijdens het Ardennenoffensief voor de geallieerden een nachtmis werd opgedragen. Een gebeurtenis die vanaf 1980 tot 2007 jaarlijks werd herdacht. In dat laatste jaar werd de groeve tijdelijk gesloten wegens instabiliteit. De huidige situatie is mij onbekend.

De bij De Schark behorende boerderij ligt rechts langs de toegangsweg. De familie Hameleers huurde deze boerderij in de Tweede Wereldoorlog en nog jaren daarna. Omstreeks 1970 werd zij verkocht aan Schoonbrood.

De foto toont de huiskamer van De Schark in vroeger jaren. Een creatieve geest schilderde de wandversiering. Tegenwoordig is De Schark nog slechts beperkt beschikbaar voor de broeders.  Het buitengoed is verhuurd aan de Stichting Dagopvang voor Ouderen die er vier dagen per week gezelligheid en activiteiten aanbiedt.
Het gebouw had twee soorten dakbedekking, pannen en stro.
Onder de pannen was het woonhuis; het grootste deel, onder stro met kleine spleetraampjes, was bestemd voor stal en opslag.
Er woonden een paar broeders die de boerderij dreven; de producten waren voor eigen gebruik en voor de internaten.
Boosten schreef op het etiket van de map tekeningen veelzeggend 'Broederij' in plaats van 'Boerderij'.


De boerderij is tegen de helling van de St. Pietersberg gesitueerd, het buitenhuis ligt iets hoger langs het pad, tegen de helling.
In afgeslankte en verbouwde vorm is het gebouw er nog.
Het is verkocht aan een particulier en als luxe woonhuis in gebruik.
Het stro heeft voor pannen plaats gemaakt en de kleine raampjes zijn verdwenen.

 

Literatuur:

 Bisscheroux, N., Architectuurgids Maastricht 1895-1995, (1997)19,28,32,3

 Blauwe, F. de, Jos Ritzen, (1957)

 Annalen van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria 1840 - heden
 

Nao Bove

Bron: Chris Schrijnemakers, Facebook Mestreech vaan toen en wat Mestreech noe is Website 4 en 5 Mei, Maastricht.nl, Senioren Maastricht. Boek Historische Encyclopedie Maastricht

Aonvaank