Cirk Broelof Mestreech

(Circusbruiloft in Maastricht)

 

Circus Bruiloft Maastricht 1952

 

Twee grote namen in de circuswereld hadden op 15 april 1952 Maastricht uitgekozen als decor voor de voltrekking van hun sprookjeshuwelijk, Josephine (Josée) Mullens en Henri Kurt Strassburger. Beiden stammend uit een beroemde circusfamilie.

Het was een aardig moment toen het paar werd gefeliciteerd door de vier olifanten, die hun slurven goedmoedig vooruitstaken. «De vele fotografen konden er maar niet genoeg van krijgen, totdat de olifanten eindelijk ongeduldig werden. Terwijl de stoet naar het circus terug reed, begaf het bruidspaar zich met de familie naar de woning van de deken van Maastricht, monseigneur J. Ingendael, waar 't huwelijk met dispensatie van de bisschop door de aalmoezenier pater Brokx O.F.M, kerkelijk zou worden ingezegend. Pater Brokx wees bruid en bruidegom er op dat deze plechtigheid een sober karakter zou dragen. Wel werd hier een geldig katholiek huwelijk gesloten. In korte trekken schetste de aalmoezenier het doel, de betekenis en de heiligheid van het huwelijk. Monseigneur J. Ingendael, die de inzegening bijwoonde, sprak na afloop een korte gelukwens. Hij bood zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat het bruidspaar, waarschijnlijk door een misrekening van de politie, via de gang van de St. Servaaskerk In de tuin van de pastorie had moeten lopen om de voordeur van de pastorie te bereiken. „Mijnheer de Deken', antwoordde de heer Mullens", als dit hun enige dwaling is, dan ziet de toekomst er voor het jonge paar hoopvol uit.


Te paard, aan kop van een lange bruidsstoet op weg naar het stadhuis, hier 'langs het kanaal, 
Het spektakel was breed aangekondigd in de media, het trok tienduizenden bezoekers en was later te zien op alle filmjournaals.

Nadat het bruidspaar met de wederzijdse ouders in de pastorie koffie had gebruikt, reed de bruid, die gekleed was in een toilet waarvan de rok vervaardigd was van Satin Duchesse met een overrok van tule en waarvan het lijfje en de bolero gemaakt waren van brocaat, naar de kapel van O. L. V. „Sterre der Zee", waar zij haar bouquet van witte fresia's aan de voeten van Maria legde. Vervolgens verenigde het hele gezelschap zich in de Momus waar dr. Ch. Thewissen het paar namens de Internationale pers onder het uitspreken van een geestige speech een bouquet tulpen aanbood. Dit was overigens niet het enige geschenk voor het bruidspaar. De vader van de bruid had het paar een prachtige salonwagen en de bruidegom een clownscostuum met bijbehorende instrumenten geschonken. Tijdens het diner in de „Gouwe Poort" bood Charles Eyck een tekening aan, voorstellende het bruidspaar tussen de poten van een rechtop zittende olifant. Uit alle delen van de wereld kwamen telegrafische gelukwensen voor het bruidspaar binnen. Maastricht verkeerde door deze ongewone gebeurtenis in een feestroes. Alle café's hebben verlof gekregen om, zolang het circus in Maastricht blijft, d.w.z. de hele week, tot één uur open te zijn. De directie van het circus Bouglione zal ter gelegenheid van deze bruiloft Zaterdag een gratis voorstelling geven voor weeskinderen. oorlogsinvaliden en ouden van dagen. De plechtige gebeurtenis werd via de wereldomroep uitgezonden naar Zuid-Afrlka. Spanje, Indonesië, West-Indië en alle Engels sprekende landen. Tijdens het trekken van de bruidsstoet had de lieftallige bruid voortdurend ovaties gekregen en moest van links en rechts aangeboden bloemen en bonbons in ontvangst nemen. Maar 's avonds op de galavoorstelling kreeg deze huldiging door de burgerij een officieel karakter, voornamelijk door het optreden van de Kon. Harmonie in hare gala-uniformen en van de Tempeleers. Namens de Kon. Harmonie heeft de ondervoorzitter, de heer Dehue, 't bruidspaar en de familie gefeliciteerd en gedankt, omdat voor dit huwelijk de stad Maastricht was uitgekozen. Onder de tonen van „Den Drekman" en „Barst de bom", rukten de Tempeleers de piste binnen, deelden decoraties uit en vielen de bruid om de hals. Ook de Accordeonistenvereniging „Sopranie" kwam met bloemen aandragen en de heer Fons Sonneville overhandigde het bruidspaar 'n fraai emaille met tekst als herinnering aan deze dag. Een geestdriftig publiek van bijna 5000 man werd niet moe zijn bijval te betuigen en zo werd deze dag in de annalen der stad onvergetelijk genoemd. Volgens Prins Thei I had Maastricht niet meer zon huwelijk meegemaakt na het jaar 1214, toen de Luikse bisschop Hugo van Pierrepont in de St. Servaaskerk te Maastricht het huwelijk voltrokken had van Keizer Otto IV met Maria, de dochter van onze Brabantse hertog.

Het circus Jos. Mullens Bonglione maakte zijn opwachting op het Vrijthof met een speciale attractie. Een monsterkanon waarmee een persoon door de lucht geschoten werd. Maar het meest in het oogspringend was de lange karavaan aan leden en dieren die door de straten richting stadhuis ging onder een massale belangstelling. Voor de circusbruid. José Mullens, zij zou die dag in 't huwelijk treden met Henri Strassburger die, zo melden de kranten, zich bekeerd had tot het Katholieke geloof.

Enkele maanden na het burgerhuwelijk in het stadhuis van Maastricht, waar zij achteraf op het bordes verschenen voor een massa toeschouwers en circusartiesten van over heel de wereld , werd het kerkelijk huwelijk zoals gebruikelijk in de sacristie van de St. Servaas voltrokken. Het circus bestaat vandaag de dag nog steeds . 

Rechts een mooie foto van de olifanten van het circus Mullens Bouglione, april 1952.

 Links een foto van een toen circus nog circus was uit 1950 op het Vrijthof (bron. RHCL).

Geüpload op 7 nov. 2011

In Maastricht treden twee circusartiesten in het huwelijk. De bruid en bruidegom rijden te paard door de straten naar het stadhuis.
Jouw TV-favoriet op DVD bestellen? Ga naar: http://zoeken.beeldengeluid.nl

Gepubliceerd op 10 sep. 2015

Mantz, Werner
1952, Keulen
Maastricht

Artikel over de bruiloft van het Limburgsch Dagblad op 12-04-1952 Een ander circus dat Maastricht aandeed was Circus Holliday in 1958, deze had een ietwat vreemde manier om reclame te maken voor hun circusvoorstellingen.

Naor Bove

Bron:  website:Krantenartikel site Delpher, Nol Roberts, Bea Pletzers en Antiquariaat Librairie Stille via Facebook

eine terök