Augustijnenkerk

(Eric VertŤlt)

Augustijnenkerk:

Augustijnenkerk.

De Augustijnen kregen in het begin van de zestiende eeuw van het stadsbestuur de kapel van Maria ten Oeveren aan het begin van de Mariastraat. Deze kloosterorde der Augustijnen is waarschijnlijk in de 11e eeuw ontstaan, aanvankelijk als kluizenaarsorde, vanaf 1256 door Paus Alexander IV als reguliere bedelorde erkend. Op deze locatie bouwden zij tussen 1610 en 1659 een nieuwe kerk en een klooster. Voor de bouw kregen de paters in 1609 van het stadsbestuur een bedrag van 8000 gulden en honderdduizend brikken. In 1618 volgde een tweede schenking van 1500 gulden en driehonderd mergelblokken. Toen de bouw in 1660 nog steeds niet voltooid was, schonk de commandeur van de Duitse Orde, Hendrik Huyn van Geleen een grote som en als dank prijkt zijn familiewapen in de voorgevel. Het is een de weinige barokke kerken in Nederland. De barokke voorgevel is rijk geornamenteerd met een geleding van pilasters, waterlijsten en kroonlijsten, fetsoenen, mergelreliŽfs, nissen met schelpmotief en voluten die aan de zijkant bekroond worden met kariatiden.

Zoals alle kloosters werd ook het Augustijnenklooster in 1796 opgeheven, twee jaar na de komst van de Franse revolutionairen in Maastricht. In 1825 werd de kerk van een tussenvloer voorzien en als stadsarmenschool in gebruik genomen. In 1902 werd de kerk gerestaureerd. Rond die tijd werd ook de bebouwing ten zuiden van de kerk gesloopt ten behoeve van de verbreding van de Mariastraat. Tijdens de eerste wereldoorlog deed het gebouw dienst als school kinderen van Belgische vluchtelingen.

In 1920 werd de kerk opnieuw gerestaureerd en bestemd voor de eredienst als parochiekerk van de in 1918 opgerichte parochie Sint-Jozef, een afsplitsing van de Sint-Mathiasparochie. Door de ontvolking van de binnenstad in de jaren 1950 en 1960, liep het aantal parochianen terug en werd de parochie in 1962 opgeheven.

Omstreeks 1998 werd het gebouw ontdaan van de resterende kerkelijke inventaris, waarna er diverse activiteiten in plaatsvonden (Mastreechter Staar, discoteek Nightlive, kinderspeelzaal FunVille.

Sedert kort is er een groente-fruithal in gevestigd...

Aanvulling door dhr. Hans Fangman via Facebook; We hadden het er net vandaag over (in een andere groep?)dat die kerk nu zo donker en somber oogt en m.i. wel eens gezandstraald zou mogen worden....Weer veel dank aan meneer Swaen, voor de foto's en zeker voor de leerzame tekst over de historie. By the way, ik herinner me heel goed dat onze onderwijzer in de zesde klas van de lagere school - de legendarische heer Ubachs - ons vertelde dat die kerk een heel speciale deur had, gemaakt uit het kostbare en spijkerharde djati-hout, afkomstig van IndonesiŽ en heel zeldzaam. Dat hout had toen een dieprood-bruine kleur..

Foto 1: Augustijnenkerk met de barokke frontzijde aan de Kesselskade. Foto: 1905 Bron Maastricht Digitaal en RHCL-collGAM-29594-Kesselskade-1900ca1905

Foto 2: overzicht vanaf de Maasmolendijk met het kanaal Maastricht - Luik. Foto: 1900. Bron printerest account Marcel van Aerschot

Foto 3: de middenas wordt van onder naar boven geaccentueerd door de toegangsdeur, een

hoog rondboogvenster, een reliŽf met fetsoenen en het stadswapen, het wapen van

Hendrik Huyn van Geleen, een groot reliŽf met een voorstelling van het vlammende

hart van Sint Augustinus en een klein medaillon met de voorstelling van Maria, dat

herinnert aan de kapel van Maria ten Oeveren. Foto: Mei 1920. Bron Wikimedia en RCE

Foto 4: geparkeerde auto's voor de 'awwestiene' op het net gedempte kanaal Maastricht -  Luik. Foto: 1965. Bron Maastricht Digitaal

Foto 5: het barokke interieur. Foto: 1928 Bron. Wikipedia

Bron  Eric Swaen, Monumentengids  foto MJ Kesselaer, 50er jaren Zonnebergweg op St.Pieter FB-RHCL

eine terŲk