Gelk begint bij us zlluf

(Jan vertlt)

Gelk begint bij us zlluf ....

Kint geer ouch hielemaol wegdruime bij aw flmbeelde vaan Mestreech vaan miejer daan hoonderd jaor geleije?
Beelde vaan de merret en vaan vl aander aw gebouwe.
Sommege zie aofgebroke, mer gelkkeg is dr ouch nog vl bewaord gebleve.
Dees historische flmbeelde laote zien wie t leve vreuger waor.
Alles liek sjoener en beter.
Es veer dr bij stl stoon mote dr vl vaan us veurawwers tsse zitte.
Mer veer weite neet perceis wee dat waor en dt zalle veer hoegswoersjienelek ouch noets te weite koume.
Wat iech zeker weit is tot ondertsse ederein die op dees beelde steit, doed is.
Daan bin iech miech devaan bewus wie vergaankelek en kort us leve is.
Iech vraog miech aof wie die lui ziech vreuger voolte en of zie gelkkeg waore.
Oondaanks tot d'r vl erremooj waor, leet d'n eine d'n aandere neet verrkke.
D'r waore nog gein sociaol verzieninge. Tch holpe de lui elkaar oonder ein.
Us veurawwers hbbe in t verleije oongetwiefeld vl dinger verkierd gedoon en verkierde kzes gemaak.
Oongetwiefeld hbbe vl lui stom foute gemaak, want dat doen veer ouch nog ummer.
Ein dink weit iech zeker.
t Is ieweg zun um us door us verleije te laote beperke.
Veer kinne nog ummer datginnege doen wat veer gere zowwe wlle en deeginnege weure dee veer gere zowwe wlle zien.
Netuurlek, de kins dien kloete ervaringe noets gans oetwisse of negere.
Mr veer kinne wl perbere um neet tot in de iewegheid te blieve prakkezere euver de foute die veer in t verleije hbbe gemaak.
Oondaanks alle elend dee veer op 't nuits zien en wat d'r in de wereld aon de gng is, mote veer tch perbere te genete vaan de sjoen dinger in t leve.
'T begint mesjiens met gt aordeger te zien tege de lui boe veer in t dageleks leve met te make hbbe.
Oets weurt t tied um uszellevers (en aandere) te vergeve en eindelek datgene te doen wat us ech gelkkeg maak!
Alles begint jummers bij us zelluf!

 Link fl

mpkes euver Mestreech zien heij te vinde..LINK Flmpkes euver MESTREECH !

Bron  Jan Schelling, foto uit film Jan Schelling, film Jan Schelling

eine terk