Eus Mestreechs op Ontluchtingspijpen

( Gedicht van Frans Budé op de ontluchtingspijpen op de Kesselskade)

 

Gedicht in het Maastrichts op de Ontluchtingspijpen op de Kesselskade

De Maastrichtenaar is trots op het Maastrichts dialect en alhoewel dit steeds minder hoorbaar is in de stad is het nog springlevend, op verschillende muren in Maastricht vindt men een gedicht in het Maastrichts Dialect, voor een Maastrichtenaar is er niets mooier dan het oude onvervalste Maastrichts, daarom nu ook aandacht voor 'eus Mestreechs' op de ontluchtingspijpen op de Kesselskade.Veldeke Krink Mestreech realiseerde, in nauwe samenwerking met de gemeente, een gedicht van Frans Budé op de twee ontluchtingspijpen van de Maasboulevardtunnel op de Kesselskade. Het gedicht wordt op de ene pijp in het ‘Mestreechs’ geschreven en op de andere pijp in het Nederlands. Het onderwerp van het gedicht is natuurlijk gerelateerd aan de Maas, die hier vlakbij langs de stad stroomt.

‘n Gediech vaan Frans Budé in ‘t Mestreechs en in ‘t Nederlands op de oontlochtingspiepe op de Kesselskade. Oontwerpbureau Zuiderlicht heet ‘t gehiel oontworpe en reclamebedrief MH Roadstyling heet ‘t gediech aongebrach.

Op goonsdag 28 juli, um 15.30 oor oonthölt wèthawwer vaan Cultuur, Frans Bastiaens, op de sjouwe op de Kesselskade e gediech vaan Frans Budé. 't Gediech is ’ne kedo vaan Veldeke Krink Mestreech aon de stad en is tot stand gekoume mèt hölp vaan gemeinte Mestreech en sponsoring vaan Zuiderlicht en MH Roadstyling. Mèt dit kedo wèl Veldeke Krink Mestreech uting geve aon de doelstèlling um lui te enthousiasmere um 't Mestreechs te blieve en te goon spreke, leze en sjrieve. Daoneve wèl Veldeke Krink de verbinding make tösse Mestreechssprekende en neet-Mestreechssprekende inwoeners en bezeukers. Daorum heet Frans Budé 't gediech in twie taole gesjreve: op de ein sjouw steit 't gediech in 't Mestreechs en op de aander in 't Nederlands.

Nederlands
Op woensdag 28 juli, om 15.30 uur onthult wethouder van
Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur, Frans Bastiaens, op de 'schoorstenen' op de Kesselskade een gedicht van Frans Budé. Het gedicht is een cadeau van Veldeke Krink Mestreech aan de stad en is tot stand gekomen met hulp van gemeente Maastricht en sponsoring van Zuiderlicht en MH Roadstyling. Met dit cadeau wil Veldeke Krink Mestreech uiting geven aan de doelstelling om mensen te enthousiasmeren om het Maastrichts te gaan en blijven spreken, lezen en schrijven. Daarnaast willen ze de verbinding maken tussen Maastrichts sprekenden en niet-Maastrichts sprekenden inwoners en bezoekers. Zodoende heeft Frans Budé het gedicht in twee talen geschreven: op de ene schoorsteen staat het gedicht in 't Maastrichts en op de ander in het Nederlands. 

Naor Bove

In het Maastrichtse dialect In het Nederlands

Bron: RTVMaastricht,  Gemeente Maastricht, foto's John Kerkhofs.

eine terök