Maria beeld

(Mariabeeld Bouillonstraat - Charles Vos)

 

Beeld Mariamonument Bouillonstraat:

Dit 120 cm hoge beeld is een copie van de "Sterre der Zee", gekapt uit zandsteen en een ontwerp van Charles Vos. Boven het beeld is een zespuntige ster aangebracht, die een lichtbundel naar beneden uitstraalt. De sokkel, eveneens uit zandsteen gekapt, is 3 zijdig en 200 cm hoog. In deze sokkel zijn 8 rozenkrans biddende figuren, al deelnemen aan een bidweg, gekapt, evenals de tekst: "Toon dat Gij onze Moeder zijt".

Ook is het Maastrichts wapenschild met de vijfpuntige ster in de sokkel verwerkt.

Het monument staat in een bloemperk, met aan de achterzijde bij het plaatsen enkele 10 tot 12 meter hoge coniferen, dit zijn inmiddels vervangen door struiken. Wel staan er nog enkele boomsoorten. De voorkant van het bloemenperk was een gazon en nu staan er bloemen. Aan de straatzijde is het afgeschermd door een smeedijzeren hek. Door het comite "Devotie langs de weg" is in 1948 dit Mariamonument opgericht ter ere van O.L. Vrouw Sterre der Zee.

Het beeld is in eigendom overgedragen aan het kerkbestuur van de St.Servaaskerk.

Bron: Boek Beeldig Maastricht door Frans Boetskens blz.22. Foto's John Kerkhofs

eine terök