Pierre Kemp

(Dichter Maastricht)

Pierre Kemp

Volgens de website van Pierre Kemp Stichting ; een van de boeiendste eenlingen uit de Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw is de dichter Pierre Kemp (1886-1967). Vanuit zijn Maastrichtse ‘dichterkluisje’, ver van het door hem verafschuwde artistieke leven, bereikte hij met zijn even vitale en humoristische als melancholische poëzie de harten van zeer velen. Lezers schreven hem dat zijn kleine gedichten hen gewoonweg gelukkig maakten. In 1956 werd hem de Constantijn Huygensprijs toegekend, in 1958 volgde als hoogste onderscheiding de P.C. Hooftprijs.

De Beeltenis van de Maastrichtse dichter Pierre Kemp (1886-1967) ter hoogte van de Sint Pieterskade blijkt vanaf morgen 21-07-2022 richting Stadspark. Na 36 jaar is het beeldje omgedraaid. "Zodat Kemp eindelijk de mooie studentes kan zien die zich bij mooi weer in het gras neervlijen". aldus de Pierre Kemp Stichting, de Bewonersvereniging Jekerkwartier en de vereniging Literaire Activiteiten Maastricht. Zij hebben de draai mogelijk gemaakt. Het gedraaide beeldje wordt om 16.00 uur onthuld, uiteraard begeleid met poëzie en muziek..

Het standbeeld voor Pierre Kemp gemaakt door Rob Stultiens.

In 1986 doopte de gemeente Maastricht een deel van het Stadspark om in Kempland, in 1987 verrijkt met een door Rob Stultiens gemaakt standbeeld van de dichter.
Een gestileerd en hoekig, maar speels beeld, waarbij de kunstenaar de dichter schuil laat gaan onder een grote hoed.
Op de achterkant staat het gedicht De la musique avant tout chose:

Toen ik die boog daar had geürineerd
en ik het zonlicht er in ving,
prees ik intens, ver van de wijsheid die mij was geleerd:
Wat schoon kristal is er toch in de mens!
En in extase voor het lieflijke geluid:
Welk een muziek gaat van de mens toch uit!

Na de schoonmaak in 2022 is het gedicht De la musique avant toute chose weer te lezen, onder de naam Pierre Kemp en zijn jaartallen staat nu DICHTER en de handtekening van de beeldhouwer Rob Stultiens is in de rand gegraveerd. Het meest opvallend is dat het beeldje 180° is gedraaid.
Bezoeken in 2015 aan wethouder Mieke Damsma en in 2018 aan wethouder Jim Janssen volgden. Het enige resultaat was dat het beeldje met de hogedrukspuit werd schoongespoten waarmee helaas ook de verf uit de letters werd gespoten zodat het gedicht niet meer te lezen was.

In 2019 werd op initiatief van de Pierre Kemp Stichting een brede commissie opgericht met het ambitieuze plan van het Pierre Kemppark een poëziepark te maken. In de commissie zat de Universiteitsbibliotheek, de Universiteit Maastricht, de Bewonersvereniging Jekerkwartier en de VLAM. We hadden mooie ideeën: verplaatsen van het beeldje naar een meer centrale plek in het park met bankjes en bloemen eromheen, want Pierre Kemp hield erg van bloemen. Verder een QR-code met vertalingen van het gedicht, een fluisterpaal met akoestische mogelijkheden. Revitalisering van het gedicht van Hans van de Waarsenburg, gedichten in het halfopen huisje en projectie van poëzie op de vijver.

Maar de gemeente berichtte dat zij geen noodzaak zag in het verplaatsen van het beeld van Pierre Kemp en dat er geen budget was voor die andere mooie ideeën. De commissie hield op te bestaan.

In 2020 ondernam de VLAM een nieuwe poging, de Pierre Kemp Stichting en de Bewonersvereniging Jekerkwartier sloten aan. Nu concentreerden ze zich alleen op het beeldje van Pierre Kemp en daar de gemeente Maastricht op zwart zaad zat, besloten ze de kosten te delen. Daarmee ging de gemeente akkoord en men vroeg eind 2021 een offerte aan bij de firma Schutz in Eijsden. Het beeldje van Pierre Kemp staat op dezelfde plek aan de Sint Pieterskade, wat verscholen tussen het groen, maar het is 180° gedraaid.

          

Bron:Pierre Kemp Stichting, Blog Pierre Kemp Stichting, Via Maastricht 20-07 t/m 26-07, De Limburger 19-07-2022. Foto: DBNL, John Kerkhofs.

eine terök