Berchmans Sociëteit

(Jan vertèlt)

Bergmans Sociëteit:

Wee herkint zien eige of wèt boe dit waor ....?

 Nadat er in 1959 brand was uitgebroken in 'Ut Zäölke' vaan 't Zjezwietekloester op de Tongersestraat 53 (nu RUL), verhuisde Berchmans tijdelijk naar het gebouw van de paters Franciscanen, beter bekend als het Derde Orde gebouw, daornao verhuisde ze naor de kèlders vaan de Theresiakerk mèt Leo Corstjens, Jack Aarts en Jean Puts achter de bar. Heij woorte versjellende zaolkes in gebruuk genome boedoor de dansfeeste beter kóste weure georganiseerd. De vereiniging maakte heij ziene groetste greuj door en waor al nao ’n paar jaor zoe groet,mèt tösse de 400 en 500 lede, dat d’r ‘ne ledestop moos weure ingesteld, umtot de locatie ‘t Stöblook" oonder de Theresiakerk, te klein waor gewore veur de explosief greujende joongerebeweging.


Op 7 oktober 1963 woort in de Redoute te Mestreech de Berchmans Sociëteit opgeriech. Veur ‘ne oetverkóchte zaol späölde de Caballero’s. De groete ster vaan deze aovond waor niemes minder daan Anneke Grönloh.
Same mèt de stedelijke jeugdraod woort d’r ondertösse naor ’n nuij oonderkoume gezoch.
In ierste instantie woort deze gevoonde aon de Groete Gracht no: 82, ut pand vaan baank “De Maas”. 
Vaanaof mei 1966 verhuisde de Sociëteit naor de Breijstraot. Heij koume veurnaomelek werkende jongeren. Neet wekeliks mer op Woensdag, zaoterdag en zoondagaovend troje heij orkeste op en woorte heij dansaovonde georganiseerd. De legendarische optreije vaan The Sarons steit nog in 't geheugen vaan Harry Wijsen gegrif. Halverwege 1974 woort beslote um de stichting te liquideren. Dit vanwege gebrèk aon belangstèlling en trökloup vaan ut aontal lede.

Bron  Jan Schelling, aanvulling Frits van Lijf, John Wijnandts, Harry Wijsen, Armand Puts via FB, foto Jan Schelling

eine terök