Wist Geer dat ?

( Het Bassin gegraven is door.....?)

 

WIST JE DAT....

... Bij het uitgraven van het Bassin werd het zware werk verricht door sterke vrouwen: de Luikse Botteresses. De naam Botteresse is afgeleid van het Waalse woord: ‘Botte’ voor een korte lederen laars met spijkerzolen. De hoge mand van gevlochten pitriet  werd het ‘Hotte’ genoemd. In Luik bestond een gilde van Botteresses. Deze vrouwen droegen in hun manden de koopwaren naar de markten. Sinds de 17e eeuw waren ze ook actief bij het transport van kolen uit de mijnen en bij het lossen van schepen. In de 19e eeuw werden de Botteresses veelvuldig ingezet bij het graven van kanalen. Maar ook ander grondverzet hebben zij verricht, zoals het opwerpen van de piramide, die te Waterloo herinnert aan de overwinning op Napoleon. De Botteresses droegen hun zware lasten onder het zingen van Waalse marsgezangen en vaak liepen ze zelfs al breiend hun last te vervoeren.

De Botteressen van Luik

Goed, botteressen, gij deedt wel,
Want gij toondet uw mishagen
Voor een loopstrijd, voor een spel,
Dat u enkel kon verlagen.
Goed gedaan en wel gedaan,
Altijd moet g’ u daar van houen!
D’arbeid staat u beter aan,
Gij wilt het hoofd geheven gaan! 
Gij zijt vrouwen.

Zie, dat was een slecht gedacht,
Van die brave vrouwe lieden.
Midden ‘t volk dat schimpt en lacht,
Als spektakel aan te bieden.
Maar gij steldet paal en perk
Aan die wild’ uw faam vermindren,
Braaf! Dat gij geen ander merk
Wenscht als d’adel van het werk!
Gij hebt kindren.


Neen, laat peerden, als ‘t moet zijn,
Honden, ezels, duiven strijden,
Maar geen vrouwen dat doet pijn,
Geen vrij land en mag dat lijden,
Dat is eene ware schand.
In het oog des Albehoeders!
‘t Is een aaklig misverstand
In ‘t verlichte Belgenland.
Gij zijt moeders…

Daarom bravo! Voor uw daad,
Bravo! Dat gij al die prijzen
Kleeren geld of wat er staat.
Van de hand hebt durven wijzen.
Bravo! Ja! Zoo moet het zijn,
‘t Volk geeft somtijds strenge lessen.
Bij uw stem voeg ik mijn,
En ’k zend u mijn lof refrijn,
Botteressen!

Vers uit al de liberale liedjes en gedichten van

Nap. Destanberg 1846-1866 via MestreechOnline

Een Botteresses uit Luik uit 1916 van een blog van tante Blanche

Nao Bove

Bron: bordje in het Bassin via Rederij Stiphout

Aonvaank