De Mnt

(Jan vertlt)

De Mnt:

De Mnt

Es iech die manne mt die hu op zeen, moot iech dinke aon miene ampa Wullum. Iech huur hm nog dit leedsje zinge:

Hij zet zijn hoed opzij,
Hij gaat mij voorbij
Hij kijkt me niet meer aan
En de liefde is gedaan
En hij wil niets meer van mij weten
En hij verkleurt als hij mij ziet
Hij is de liefde gans vergeten
En hoe dat komt, ja dat weet ik niet!

Iech hb werkelik gein idee boe dit vendan kump ......
Ut sjeint dat ut nog oet d'n tied kump dat ziech nog 'n militair garnizoen in Mestreech bevoont ......

Naor Bove

Bron  Jan Schelling, foto's Jan Schelling.

eine terk