Sigarenfabriek 'De Munt'

(Advertenties - Hinderwet - Jaarverslagen)

 

Bovenstaand enkele advertenties van "De Munt"

De Munt Prima Sumatra Sigaren Limburger Koerier17-07-1920 via website Delpher

Rivalidad Limburger Koerier 08-01-1921 via website Delpher

Society Brand Limburger Koerier 30-10-1920 via website Delpher

De Munt Grossier in Sigaretten Limburgsch Dagblad 04-09-1920 via website Delpher

MUSIFA TABAK Limburger Koerier Provinciaal Dagblad 07-06-1922 via website Delpher

Bovenstaand enkele advertenties voor het werven van personeel, met name voor vrouwen van "De Munt"

C Garillomaaksters Advertentieblad voor Limburg 24-12-1921via website Delpher

Tabaksstripsters Advertentieblad voor Limburg 15-04-1922 via website Delpher

Tabak-Stripsters  Advertentieblad voor Limburg 12-05-1923 via website Delpher

50 Cigarillosmaaksters Limburger Koerier 19-01-1925 via website Delpher

Sigaretteninpaksters Limburger Koerier 02-05-1925 via website Delpher

Naor Bove

Bovenstaande kennisgevingen mbt Hinderwet verzoeken

Limburger Koerier 22-12-1921 via website Delpher

Limburger Koerier 20-06-1923 via website Delpher

Limburger Koerier 10-01-1925 via website Delpher

Bovenstaand aankondigingen voor de Algemeene Vergaderingen van "De Munt

 1921 Limburger Koerier12-03-1921 bl15 via website Delpher

1922 Limburger Koerier04-02-1922 bl15 via website Delpher

1923 Limburger Koerier 16-05-1923 bl6 via website Delpher

1924 LimburgerKoerier 28-04-1924 via website Delpher

1925  Limburger Koerier 06-03-1925 via website Delpher

1927 Limburger Koerier 11-06-1927 via website Delpher

1928 Limburger Koerier 11-09-1928 via website Delpher

Naor Bove

Bronnen:

Krantenartikelen website Delpher:

 Aonvaank