De Singels

(Eric Vertčlt)

De Singels :

De singels eric swaen

De singels.De gemeente had de vrij gekomen vestinggronden gekocht voor twee ton van het rijk. Nu moest de gemeente winst maken en verkocht de verkavelde gronden aan de meergegoeden van de stad omdat dat het snelst geld zou opleveren. Maastricht lonkte naar Namen, Charleroi en Parijs en stuurde daar een gemeentelijke commissie naartoe om te kijken wat ze daar hadden gedaan met de vrijgekomen vestinggronden. Tegenwoordig zien we daar het resultaat van; brede "avenues". In Maastricht: Statensingel voor het bouwrijp maken van de stadkant van de Hertogsingel dmv het afbreken van de fundamenten van de oude stadsmuur rond 1900. De Fransensingel, het Slachthuis geopend op 14 december 1901 en gesloten op 1 januari 1980. De singel ligt nu geheel op het terrein van de papierfabriek. De Prins-Bisschopsingel waar de bomen en de fontein aan de Roind Point moest wijken voor de op en afrit van de Kennedybrug. In Wijck de Wilhelminasingel genoemd naar Wilhelmina Helena Pauline Maria, de latere koningin der Nederlanden (1880-1962). Zij huwde in 1901 Hendrik, hertog van Mecklenburg-Schwerin, uit welk huwelijk Juliana werd geboren. Dan nog de Stationsstraat. Het stationsgebied moest allure uitstralen. Er waren dan ook strenge bouwvoorschriften, De goothoogte moest minimaal 12 meter zijn en de hoeken moesten afgeschuind gebouwd worden...

Maastricht Digitaal RHCL-collGAM-5098-Statensingel-1925ca1930 Maastricht Digitaal RHCL-collGAM-11066-Statensingel-1920
Maastricht Digitaal RHCL-collGAM-Crolla-5470-Franssensingel-1902-slachthuis Wikipedia Maastricht,PrinsBisschopsingel 1-1956.jpg
Beeldbank RHCL collGAM-HetZuiden-15835-1961 Maastricht Digitaal RHCL-collGAM-Krapohl-3607-Wilhelminasingel-1910ca1920
Maastricht Digitaal RHCL-collGAM-Poel-4034-Stationsstraat-1905ca1910

Bron  Eric Swaen, Foto's Maastricht Digitaal, Beeldbank RHCL en Wikipedia

eine terök