Fam. Regout

De hieronder volgende chronologische opsomming beoogt de familie te plaatsen in de context van de opeenvolgende tijdperken.

Belangrijke aanknopingspunten zijn cursief gedrukt.

 ???? – 1706 Carolus Regout;

Vestigde zich eind XVII de eeuw in Maastricht in de Boschstraat. Maastricht werd toen door Luik en de Nederlandse Staten Generaal gezamenlijk bestuurd.

1705 – 1781  Petrus Carolus Regout;

1713 – 1715 De verdragen van Utrecht maakten een einde aan de strijd tussen Frankrijk en de Verenigde Provinciën. Einde van de Spaanse overheersing.

1729    Petrus Carolus Regout huwt Maria Vasseur en begint een “pijpenfabriek”.

1751    Vraagt steunmaatregelen aan ter bescherming van het bedrijf.

1764    Petrus Carolus Regout wordt eigenaar van een aardewerk- en porselein zaak. 

1735 – 1784 Petrus Henricus Regout;

1762    Petrus Henricus Regout huwt Maria Agnès van wie hij zich twee jaar later laat scheiden.

Maria Agnès begint samen met haar zuster Catherine een winkel in “aardewerk en porselein” in de Muntstraat.

1770    Petrus Henricus Regout verkrijgt van de Prins Bisschop van Luik de toestemming om zijn “pijpenfabriek” naar Luik te verplaatsen. 

1765 – 1814  Petrus Leonardus Dominicus Regout;

1762    De zuidelijke Nederlanden en Maastricht worden ingelijfd door Frankrijk.

1796    Petrus Leonardus Dominicus Regout koopt voor 12.000 gulden het huis in de Nieuwstraat nr.5

1796     Petrus Leonardus Dominicus Regout huurt het patent van meester pottenbakker en handelaar in glasproducten.

1801    Petrus Leonardus Dominicus Regout trouwt met Maria Gertrudis Nijsten.

1802    In het Engelse parlement wordt de “Factory Bill” (fabriekswet) aangenomen die verbiedt kinderen onder de negen jaar te werk te stellen.

1814    Petrus Leonardus Dominicus Regout sterft als gevolg van een besmetting opgelopen bij het verplegen van Franse soldaten, slachtoffers van de cholera. 

1801- 1871 Petrus Laurentius Dominicus Regout; (die wij Petrus I noemen en beschouwen als de grondlegger van de dynastie).

1815    Na de dood van zijn vader verlaat Petrus Laurentius Dominicus Regout de school om zijn moeder te helpen haar winkelbedrijf te beheren.

1815    Bij het Verdrag van Wenen worden de Verenigde Provinciën uitgeroepen tot Koninkrijk der Nederlanden.

1815 - 1840 Koning Willem I van Oranje.

1818    Nationale enquête betreffende de armoede in Nederland. In de steden Maastricht en Amsterdam is één op de drie inwoners bedelaar.

1820    Petrus Laurentius Dominicus Regout vestigt zich als zelfstandige.

1825    Petrus Laurentius Dominicus Regout huwt Maria Aldegonda Hoeberecht.

1826    Petrus Laurentius Dominicus Regout begint een slijperij van ruw kristal afkomstig van Vonèche en later ook van Val St. Lambert.

1827    De moeder van Petrus Laurentius Dominicus Regout koopt een huis in de Boschstraat op nummer 1303. De slijperij wordt naar dit adres overgeplaatst.

1830    Belgische revolutie. Alle import uit België wordt verboden.

1833    De weduwe van Petrus Leonardus Regout en haar zoon krijgen vergunning om 10 ton aardewerk en porselein per schip naar het noorden van Holland te verschepen.

1834    De eerste stoommachine wordt aangekocht bij Cockerill.

1834    Samen met J. Lambriex en Thomas Regout wordt de “Spijkerfabiek” in het leven geroepen.

1835    Val St. Lambert weigert nog langer ruw kristal te leveren, dat nu wordt aangekocht bij Zoude in Namen.

1835    Petrus Laurentius Dominicus Regout spant zich ervoor in de eerste spoorlijn tussen Maastricht en Aken op te zetten.

1835    Begin van de bouw van woningen voor arbeiders van Laurentius Dominicus Regout

1840 – 1849 Koning Willem II

Petrus Laurentius Dominicus Regout wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Nederlandse Leeuw.

Petrus Laurentius Dominicus Regout ontvangt van Willem II officieel de erkenning als wapenfabrikant.

Tijdens het bezoek van de koning aan Maastricht wordt Petrus Laurentius Dominicus Regout benoemd tot Commandant van de Erewacht.

1841    De koning bezoekt de fabriek en koopt er een kristallen dessertservies.

1842    Oprichting van de Harmonie der Verenigde Arbeiders.

1844    Petrus Laurentius Dominicus Regout treedt toe als lid van de Maastrichtse Kamer van Koophandel en Industrie.

1845    Petrus Laurentius Dominicus Regout wordt aandeelhouder en lid van de Commissie van Toezicht op de Spoorwegmaatschappij Maastricht – Aken.

1848    Officiële opening van de gasfabriek. Aanleg van een 'glazen' gasbuizennet in de stad

1849 – 1890 Koning Willem III.

1849 Tijdens een grote brand in de Stockstraat zijn de pompen van de stad defect. Daarom worden pompen ingezet van de fabriek van Regout.

1849 Petrus Laurentius Dominicus Regout wordt lid van de 1e Kamer der Staten Generaal

1850 Petrus Laurentius Dominicus Regout koopt Kasteel Vaeshartelt in Meerssen.

1850 Begonnen wordt met de productie van engels aardewerk.

1851 Start van een ziektekostenverzekering voor de glaswerkers.

1853 De fabriek telt 1000 werknemers.

1858 Eerste export van aardewerk naar Japan.

1864 Ingebruikneming van een woongebouw voor werknemers in de Antoniusstraat. 1867 Constructie van woonhuis in Maagdendries.

1868 Ingebruikneming van " Loodwit Fabriek " (zink).

1870 Petrus Laurentius Dominicus Regout persoonlijke bezittingen worden ondergebracht in een NV.

1870 De dagelijkse werktijd wordt verminderd naar 10 uur en er werken geen kinderen meer onder de 12 jaar, een beslissing die vooruitloopt op de kinderwet van Houten die enkele jaren later wordt ingevoerd.

1871 Oprichting van een verzekering voor weduwen en wezen door Petrus Laurentius Dominicus Regout.

1875 Petrus Laurentius Dominicus Regout en zijn echtgenote vieren hun gouden bruiloft op Vaeshartelt, samen met zijn werknemers.

1878 (18 februari), overlijden van Petrus Laurentius Dominicus Regout. Zijn echtgenote overlijdt later in hetzelfde jaar op 14 november.

1879 Petrus Regout et Cie wordt N.V. De Sphinx.  

Bron: website Stichting Regout,

Aonvaank