Hondstraat 2 A-B

(Amsterdamse school - Hondstraat 2a - 2b)

Gebouw aan de Hondstraat 2 A en B:

Inleiding:

Gebouw Hondstraat 2 A en B Herenhuizen en Villa’s, althans onder deze hoofdstuk staat het volgende huis. Ik vindt het huis 'eruit' springen, hoort niet echt in het rijtje thuis in de straat waar het staat, althans dat denk ik. In de Hondstraat zijn wel meer van deze soort huizen te vinden terwijl de Bredestraat bijna alleen maar oude huizen bestaat.

Het dubbele woonhuis op de hoek van de Bredestraat en de Hondstraat werd in 1935 gebouwd in opdracht van J.H.Munsters, naar een ontwerp van architect A.Schellinx in een zakelijke expressionistische stijl. Schellinx heeft veel Amsterdamse School- huizen gebouwd in Maastricht en omgeving in de periode 1920-1939. De nieuwbouw is op een zeer smal en langgerekt kavel gerealiseerd, maar door het raffinement van het ontwerp is de nieuwe invulling toch zeer overtuigend en harmonisch opgelost. De gevel zijn uitgevoerd in gele baksteen en de vormgeving van de gevels is in een plastische en expressieve stijl uitgevoerd.

Het pand Hondstraat 2B vormt een grote woning met een rechthoekig grondplan en telt drie bouwlagen met souterrain en zolderverdieping op een rechthoekige plattegrond en is voorzien van een zadeldak met een bakgoot op consoles. Pand op de Hondstraat 2A heeft een zeer smalle, onregelmatige plattegrond met afgeronde gevelhoek, het hoekhuis is een bovenwoning met onregelmatig grondplan uitgevoerd. Drie bouwlagen plus een souterrain onder een in hoogte verspringend plat dak. Op de derde verdieping is boven de erkerpartij nog deels voorzien van een dakterras met balustrade.

Tussen de beide woningen bevindt zich een terugliggend geknikt gevelvlak, waarin de toegang tot de bovenwoning is opgenomen. Het trappenhuis wordt op de verdiepingen verlicht door twee kleine ronde vensters met glas-in-lood. In de afgeronde hoek is op de begane grond een kleine etalageruimte ingericht die inmiddels een winkelbestemming gekregen heeft, op de verdiepingen is de hoek als een erker verder uitgebouwd, zodat deze hoekkamers iets ruimer zijn. De interieurindeling van beide panden is grotendeels intact, maar bevat geen beschermenswaardige onderdelen.

De architect kreeg van de schoonheidscommissie vrijstelling van de eis om het pand wit te pleisteren. Deze voorwaarde gold in de jaren dertig voor alle nieuwe panden in de Hondstraat.

Waardering

Het dubbele woonhuis aan de Hondstraat 2 a,b is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de vormgeving en bouwstijl en de hoogwaardige esthetische kwaliteit. Vanwege de door een straathoek bepaalde plattegrond is er een sterke samenhang tussen exterieur en interieur.

Uit oogpunt van ensemblewaarden is het pand van belang als zeer belangrijk onderdeel van het beschermde stadsgezicht, van zeer bijzondere betekenis vanwege de situering en voor het aanzien van de binnenstad.

Het pand is van belang vanwege de architectonische gaafheid en in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stad. Tenslotte is er sprake van een architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

Naor Bove

Bron: Monumentengids Maastricht, jac van den Boogaard en Servé Minis Blz 147, Website monumenten en amsterdamse school. Foto's John Kerkhofs

eine terök