Café Victoria

(VVV-ANWB-Wyck)

Café Victoria Wycker Brugstraat Wycker Grachtstraat

Het café Victoria werd in 1888 gebouwd op de hoek van de Wycker Brugstraat en de Wycker Grachtstraat in opdracht van de brouwerij Marres. Het ontwerp werd door architect J.W.Bleijenburg getekend en heeft een L-vormig plattegrond. Het café Victoria was een van de eerste grotere gebouwen aan de nieuwe verbindingsallee, die in 1882 tussen de oude Maasbrug en de spoorwegovergang werd aangelegd. Door de nabijheid van de nieuwe spoorwegstations werd deze nieuwe allee rond 1900 een gunstige vestigingsplaats voor hotels en cafés. Beroemde hotels waren in het begin van de twintigste eeuw het Grand Hotel de l’Empereur, Hotel Narinx, Hotels Swelsen/Beaumont, Hotel Willems, Hotel de la Meuse en Hotel des Voyageurs. Daarnaast lagen aan deze verbindingsroute bekende café’s, zoals Bellevue, Krasnapolsky en taverne. Het café Victoria bezit drie bouwlagen en de kap bestaat uit een afgeplat mansardedak dat met leien is gedekt. Dakkapellen met houten frontons en klauwstukken. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en hardsteen. Baksteen in kruisverband. De plint is bekleed met hardsteen. Souterrainvensters met roosters. Plint geaccentueerd met hardstenen cordonlijst. De hoofdingang is in de afgeschuinde hoekpartij geplaatst en heeft een dubbele paneeldeur en glas in lood bovenlichten. Gevels met speklagen en rijk stucwerk. De afgeschuinde hoek wordt op de tweede en derde bouwlaag met een uitgebouwde ronde erkerpartij geaccentueerd en ter hoogte van het dak wordt de erker bekroond met een uientoren met hierop een lantaarn. Het benadrukken van de hoeken was een van de stedenbouwkundige voorschriften, die door de gemeente aan de bouwers van de hoekpercelen werden voorgeschreven. De bakstenen geveld zijn rijkelijk gedecoreerd met gepleisterde ornamenten aan de lijsten, sluitstenen, consoles, omlijstingen en balustrades.

Het Geveldeel aan de Wijcker Grachtstraat telt twee vensterassen, het geveldeel aan de Wijcker Brugstraat telt vijf vensterassen. In de eerste bouwlaag rondboogvormige vensters met glas in lood bovenlichten met roedeverdeling. In de tweede bouwlaag segmentboogvormige vensters. In de derde bouwlaag rondboogvormige vensters. Kroonlijst met decoratief tegelwerk. Zeer rijk stucwerk: sluitstenen in de eerste bouwlaag met decoraties in de vorm van wijndruiven, wijnbekers, diamantkoppen. Dubbele erker eveneens met rijk stucwerk. Consoles met leeuwenkoppen. Venster- en deuromlijstingen deels in stucwerk.

In geveldeel Wijcker Brugstraat in middendeel tweede bouwlaag over twee vensterassen een balkon met balustrade. Balkonconsoles met decoraties in de vorm van mythologische figuren. Rechtergeveldeel risalerend met in de eerste bouwlaag deur en bovenlicht met decoratieve stucwerk omlijsting en in tweede bouwlaag halfrond balkon met balustrade.

Momenteel is het een vestiging van de VVV/ANWB.

Waardering:

Het hoekpand Wijcker Brugstraat 24,24b is van architectuurhistorische waarde wegens het belang voor de bovenregionale geschiedenis van de architectuur, de esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het materiaalgebruik en de ornamentiek. Het pand is als onderdeel van de Wycker Percee een zeer belangrijk onderdeel in het beschermde stadsgezicht, is vanwege deze situering ten zeerste verbonden met de ontwikkeling/uitbreiding van de stad en van zeer bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad. Het pand is van belang vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en is van grote importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien is er sprake van een hoge mate van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Voor foto's van het gebouw in oude staat voor zowel exterieur en interieur kunt u de website bezoeken van Marres.

In de krant van de Limburger Koerier wordt 0- 29 juli 1942 de volgende artikel geplaatst;

'VERKOOP VAN MEUBILAIR ENZ.

 Deurwaarder Gabriëls.

te maastricht zal op Woensdag 5 augustus a.s. des voormiddags 10 uur., in de achterzaal van het café Victoria, Taverne aan de Wijker Brugstraat no 24b (ingang wijker Grachtstraat) te Wijk-Maastricht, publiek contant verkoopen. MEUBILAIRE GOEDEREN. als: zitkamer-ameubelementen, buffetkasten, dressoir, theekast, Oud-Hollandsche stoelen, fauteuils, tafels, stoelen, aquarellen, schilderijen, spiegels, billard 85 X 170 met ballen en queues, porcelein en glaswerk en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. De goederen zijn ter plaatse te bezichtigen den dah vóór den verkoop (Dinsdag) des n.m. van 2-4 uur. Op deze verkoop kunnen goederen worden bijgebracht. Zich hiervoor te wenden ten kantore van genoemden deurwaarder Alex battalaan no 57, te Wijk- Maastricht, tel. 2215.

 

Naor Bove

Bron: Monumentengids Maastricht, jac van den Boogaard en Servé Minis Blz 201, Website monumentenregister . Foto's John Kerkhofs

eine terök