Hofleveranciers Maastricht

(Bij koninklijke beschikking Hofleverancier)

Maastricht heeft op de ene site (hofleveranciers.com)  9 hofleveranciers en op de andere site (hofleverancier.nl) 12 hofleveranciers Wat zijn Hofleveranciers. Ik wil niemand te kort doen en zal ze dan ook allemaal vermelden.

Maar wat houdt het in,

Wat is koninklijke hofleverancier? Het predikaat Hofleverancier is een erenaam voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Men kan deze titel aanvragen als het bedrijf meer dan 100 jaar bestaat. De procedure duurt ongeveer een jaar. Het is een koninklijke waardering voor de betekenis van het bedrijf voor de samenleving en voor de manier van ondernemen. Als Hofleverancier mag men het wapenschild met het Koninklijk Wapen gebruiken. Bijvoorbeeld op het bedrijfspand, briefpapier en website.  

Verzoek indienen Bij een verzoek moet er een accountantsverklaring meegestuurd worden. Hiervoor is een bepaald protocol opgesteld waarin staat welke financiële gegevens er worden gevraagd. Als men het predikaat krijgt mag deze titel aan de naam en logo worden toegevoegd. Men mag ook het koninklijk wapen gebruiken. Het verzoek moet uiterlijk 6 maanden voor de uitreikingsdatum ontvangen zijn.

Men komt in aanmerking als, de onderneming minimaal 100 jaar bestaat. Als men de ontstaansgeschiedenis duidelijk kan aantonen. De onderneming van plaatselijk of regionaal belang is. Als het een keurige onderneming is en de eigenaar en personeel zijn van goed gedrag. Men doet de aanvraag naar aanleiding van een bijzonder jubileum. Bijvoorbeeld bij 100, 125 of 150 jaar. Een aanvraag bij een andere zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf is ook mogelijk. Het predikaat Hofleverancier is maximaal 25 jaar geldig. Als men u het predikaat langer wilt gebruiken dan moet er een verzoek om bestendiging gedaan worden. Dit verzoek moet men ook doen als het bedrijf heel erg verandert. Bijvoorbeeld bij een nieuwe eigenaar.

Hofleveranciers in Maastricht:

 

Bams Slijterijen, Website 2001 (?), lees elders op deze site over de geschiedenis van Bams.

Salon Craft, Website  1989 (?)

Frissen Pieters, Website 2009 (?)

(Momenteel wordt gekeken naar herbestendiging.

De huidige eigenaar Michel Smeets is de 5e generatie die de bloemenzaak sinds 2009 met zijn vrouw Loes runt).

Maison Louis, Website  1989

Koffiebranderij Maison Blanche Deal, Website  2003, lees elders op deze site over de geschiedenis van Blanche Dael.

Schefman Schilders, Website  1973 (?)

Soons Rolluiken-Zonwering b.v, Website 1996

G. Thiessen Wijnkopers sedert 1740 b.v. , Website

Slagerij Willems, Website 1990

Banketbakkerij Nora, Website 2006

Bakkerij De Lekkerbek, Website 2022

Hotel Beaumont, Website 2012 (?)

 

Deze pagina is nog onder constructie, wordt TZT aangevuld

 

   
 

Naor Bove

Bron: Website, Hofleverancier (nl), Hofleverancier(.com), gemeente Maastricht, foto bord hofleverancier van website Hofleverancier (nl)

eine terök