Hubert Gérard

 Louis Regout

Hubert Gérard Louis Regout 1832 - 1915

Meestal aangeduid als Louis Regout, was een Nederlands ondernemer en politicus.

Hubert Gérard Louis Regout was een telg uit de bekende Maastrichtse ondernemersfamilie Regout. Hij was een van de twaalf kinderen van Petrus Regout, stichter van de Sphinx-fabrieken. Hij kreeg zijn opleiding aan de handels- en industrieschool in het Belgische Mechelen. In 1850 kwam hij in de fabriek van zijn vader. Samen met zijn broers zette hij het bedrijf voort en bouwde het uit tot een bloeiend industrieel conglomeraat, dat echter ook bekendstond door de slechte arbeidsomstandigheden. In 1883 richtte hij, samen met zijn zoon Louis Hubert Willem Regout, een nieuwe porseleinfabriek op, de latere Koninklijke Mosa.

In de Kamer was hij pleitbezorger van handelsprotectie en van Limburgse belangen. Ook zorgde hij voor de verbetering van de spoorwegen en stations rondom Maastricht. In 1889 steunde hij het wetsvoorstel om te komen tot betere arbeidsomstandigheden in fabrieken. Hij was de vader van Louis Hubert Willem Regout en Edmond Robert Hubert Regout, die beiden minister werden.

H.G.L. (Louis I) Regout, een  Maastrichtse ondernemer die 23 jaar Eerste Kamerlid was. Stichtte samen met zijn broers een bloeiende porseleinfabriek, die echter ook bekendstond door de slechte omstandigheden waarin de arbeiders moesten werken. Hij steunde in 1889 wel het wetsvoorstel om te komen tot betere arbeidsomstandigheden in fabrieken. In de Kamer pleitbezorger van handelsprotectie en van Limburgse belangen. Zijn vader was eveneens Eerste Kamerlid en twee van zijn zoons werden minister. Rooms-Katholieken in de periode 1881-1904: lid Eerste Kamer voornamen (roepnaam) Hubert Gérard Louis (Louis) personaliageboorteplaats en -datum Maastricht, 16 december 1832 overlijdensplaats en -datum Maastricht, 6 januari 1905 levensbeschouwing Rooms-Katholiek partij/stromingstroming(en) R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief) loopbaan- werkzaam in glas- en aardewerkfabrieken firma "P. Regout & Co." te Maastricht, vanaf 1850 - firmant firma "P. Regout en Co." te Maastricht, van 1870 tot 1899 - lid Provinciale Staten van Limburg, van 11 juni 1872 tot juli 1881 (voor het kiesdistrict Maastricht) - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juli 1881 tot 11 oktober 1884 (voor Limburg) - eigenaar fabriek van fijn porcelein, firma "L. Regout en Zn." te Maastricht, van 1883 tot 1899 - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 augustus 1887 (voor Limburg) - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor Limburg) - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 23 juli 1904 (voor Limburg) opleidinghoger beroepsonderwijs - industrie- en handelsschool "Sint Louis" te Mechelen, tot 1850 activiteitenals parlementariër - Sprak in de Eerste Kamer twee à drie keer per jaar of uiteenlopende onderwerpen op het gebied van o.a. financiën, buitenlandse zaken en justitie - Voerde het woord bij de behandeling van het initiatiefvoorstel-Schaepman over de grondwettelijke bepaling over onderwijs en van de ontwerp-Arbeidswet van minister Ruijs van Beerenbroek - Stemde in 1886/1887 tegen de voornaamste herzieningen van de Grondwet - Stemde in 1896 tegen de ontwerp-Kieswet van Van Houten - Stemde in 1899 vóór het wetsvoorstel inzake afschaffing van de plaatsvervanging bij de militie - Stemde in 1900 tegen de ontwerp-Leerplichtwet - Stemde in 1901 tegen de ontwerp-Woningwet - Stemde in 1901 tegen de ontwerp-Militiewet wetenswaardighedenniet-aanvaarde politieke functies - lid Nederlandsche Protectionistische Landbouwvereeniging, afdeling Limburg, omstreeks 1888 woonplaats(en)/adres(sen) Maastricht ridderorden Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 augustus 1894

Bron: website Stichting RegoutWikipedia, DBNL, Parlement.

Aonvaank