Alles had aanders kinne zien !

(Jan vertèlt)

Bevrijding 1944

Álles had zoe aanders kinne zien, es veer op 13 en 14 september 1944 neet bevrijd waore vaan de Duitse bezetting .......

De verzètslui wiste tot de Prüse de Maosbrögke zowwe laote springe, zoe gaw es de Amerikane in Groesselt zowwe aonkoume.

De Mestreechtenere wiste op goonsdag 13 september 1944 ouch tot de bevrijers vlakbij waore.

Kolonel James W. Lockett kreeg de opdrach um met 800 soldaote op te trèkke naor Wieck.

Heer kreeg heibij oondersteuning vaan 't 743e tènkbataljon.

Groesselt woort zoonder väöl tegestand um 4 oor 's middags bevrijd en Hier en Heugem volgde um haaf vijf. Um vijf euver haaf zes koume de ierste tènks met witte staar aon bei de spooreuvergaank aon de Aokerstraot. Op versjèllende plèkke in Wieck, boe oonder op de Hoege Brögkstraot zien gevèchte gewees, veurtot de Prüse ziech gewónne gaove.

Later op de aovend woorte in 't póskentoer vaan Wieck zoe'n 50 Prüse gevaange genome, die ziech daor versjuild hadde. Toen waor 't wachte tot d'n daag denao um de euverkant vaan de Maos te bevrije .....

Bron  Jan Schelling, fotocollage Jan Schelling, foto linksboven BeeldbankWO2

eine terök