Erremooi, verzčt en Soldaeteleedsjes

(Jan vertčlt)

Erremooi, verzčt en soldaeteleedsjes

Zeet geer ouch al begós aon ’t fisternölle vaan eur pekske …?
Of behuurd geer tot de kategorie lui die 2 daog veur ’t begin vaan de Vastelaovend naor Carnavalsshop ’t Mooswief, de Roei Neus of Blókker gaot veur ’n “orgineel” pekske.
Of mesjiens blijf geer gewoen toes of nóg erger: gaot geer op Wintersport.
Iech bin oondertösse al begós en mien kreatie vaan dit jaor zal koumende weke ummer miejer vörm kriege.
Mestreech waor de ierste stad in Nederland die te make kraog met de zoegenaomde Industrieel Revolutie.
De pepierindustrie en de póttebakkers vaan de Sphinx en de Societe Keramiek, trókke väöl lui vaan boete aon die oonder beroerde umstandeghede op de febrikke väöl ore maakte tege ‘ne ermeujetege kezjem.
Es gevolg hei vaan greujde de ermooj ummer miejer.
Tege ’t ind vaan de 19e iew behuurde ruim de hčlf vaan de Mestreechtenere tot de ermooizejjers.
De Momus Societeit (de veurlouper vaan Vastelavendsvereiniging de Tempeleers) deilde in deen tied es chariteitsinstčlling söp oet aon dees errum lui.
D’n optoch met de Vastelaovend woort ouch georganiseerd door de Momus Sociteit.
Aon dee optoch woort eigelek allein mčr door de beter gesitueerde börgerij en de middenstanders mčt hun praolwagele mčtgedoon.
De errum sodemieters vierde hunne Vastelaovend op hun eige meneer.
Zie trókke ‘s aovends vaan kaffee naor kaffee.
Etablisseminte die doorgaons zjus zoe ermelek waore es zie zelluf.
Sjoen kostuums kaomste in deen tied neet tege, want die kóste de lui gaaroet neet betaole.
De gewoene maan trok ‘ne kösteek euver de kop met ’n paar gate d’rin en leep achter ‘ne monekaspeuler aon.
Zelfgebrouwe sterke draank waor ’t middel um de cortčsj op de bein te hawwe.
De wereld stoont op ziene kop, umtot in dees vermomming de slaofse eerdewčrker in staot woar um ziene baas ‘ns good de woerheid te zčgke.
In ’t dageleks leve zaote väöl lui oonder de plak vaan de baas zoonder einege meugelijkheid vaan kritiek of verzčt.
Allein dee eine kier in ’t jaor hadde de lui de meugelekheid vaan prottest.
Vastelaovend woort daordoor ’n oetlaotklčp.
Dčks góng de Vastelaovend neet door en woort dee door de euverheid verbooje.
Dreigende oorloge, extreem weer, watersnoedrampe en ouch de volksgezoondheid woorte door bestuurders aongegrepe um Vastelaovendsvierders de moond te snoere.
Tijdens de Duitse bezetting woort de Karnaval ouch neet getolereerd.
Gein optochte en gein prinse: tijdens de Twiede Wereldoorlog laog de Limburgse Vastelaovend stčl.
Dat is althans ‘t officiële verhaol.
Mčr ’t Vastelaovendsblood vaan väöl Mestreechtenere stroomp boe ’t neet goon kin. Dát waor toen neet aanders ....
’t Sjijnt tot in 1941 vief Mestreechse kaffeehawwers ‘n proces-verbaal krege umtot ze zoonder vergunning meziek en dans in hun zaak hadde georganiseerd.
Tot wiet de 19e iew waor ’t Hollands garnizoen in Mestreech aonwezig mčt soldaote die hun eige leedsjes hadde.
Aon ’t begin vaan 1900 woorte nog ummer soldaote-leedsjes gezonge met de Vastelaovend.
Zellufs in ’t nao-oorlogs repertoir woorte die nog ummer gezoonge.
‘t Oer-Hollands leedsje "Hup Merjenneke" steit nog ummer op ‘n prominente plaots vaan de Mestreechse vastelaovendsleedsjes aller tije.
Nao d’n oorlog woort op 16 november 1945 in de Momustempel Vastelaovendsvereiniging De Tempeleers opgeriech.
Vaanaof 1946 woort de Vastelaovend weer in iere hersteld en trók d’n optoch obbenuits oet in Mestreech.
Bijgaond fčlmpke dateert oet dat jaor. De meziek d'r oonder is vaan Theo Menten "Leve De Lol" met orkčsbegeleiding o.l.v. Piet Bex oet 1957.

Veer zien noe weer bijein

En jij moet niet zo draaien

Nooit geen verdriet

Dee 't daan gedoon heet

Hij is voor mij naar de oost gaan varen

En van je troela

Wij zijn gezworen kameraden

Hup Merjenneke

Veer höbbe gezoonge en niks gehad

We hebben helemaal geen zorgen

How mér op de kis

Veer goon naor Maria

Link félmpkje Jan Schelling https://www.facebook.com/100002897220267/videos/618135506742724/

Bron  Jan Schelling, foto uit film Jan Schelling, film Jan Schelling

eine terök