Fosfor en Brandbómme op Mestreech

(Jan vertčlt)

Fosfor- en brandbómme op Mestreech:

Bij ’t oetbréke vaan de 2e Wereldoorlog hadde väöl lui in Mestreech totaal gein idee wat ze kóste verwachte.

Väöl lui probeerde zoe good es tot ’t góng hun dageleks leve op orde te hawwe.

 

In de aovend van 5 oktober 1942 oontsnapte de binnestad vaan Mestreech aon ‘ne groet ramp.

256 Ingelse bómmewerpers vloge euver Limburg um de stad Aoke te bombardere. Door 't slech weer woorte foute gemaak in de navigatie. Ouch de oonderling communicatie tösse de pilote waor zier slech.

Daordoor woorte de leechte vaan de Staotsmijn Maurits veur die vaan Aoke aongezeen.

 

Tösse 10 en 11 oor ’s aovends wórpe miejer daan 30 bommewerpers tientalle brisantbomme, hoonderde fósforbomme en miejer daan 15.000 brandbňmme aof bove Zuid-Limburg.

De mieste koume terech op Geleen, Spaubeek en Beek. Miejer daan 80 brand- en fosforbomme woorte aofgeworpe bove Mestreech. Es door ’n woonder oontbrande de mieste daorvaan neet. Es dat wčl waor gebäörd waor de ramp veur Mestreech neet te euverzien gewees en waor us stad aofgefik.

 

De gesjrókke Mestreechse bevólking woort gesommeerd um de nog gaaf bómme te zeuke en deze bij ’t hoofkertier vaan de Lóchbesjerming in ’t Dinghoes aof te lievere.

Miene pap, Lambeer Schelling, vertčlde miech tot ze achter de Céramique ’n klein bóm hadde gevoonde en tot dat dink leech aofgaof. Sommige jónges hadde, naotot ze 't dink hadde opgeraap, leechgevende han en ’n paar jónges vreve ziech door ’t geziech.

Te gek zaoge ze oet ....., ze zaoge oet wie geiste in d’n duuster .....

Wat zie neet wiste waor tot fosfor vreiselekke brandwónde veroorzaak. De kinst diech dus veurstčlle wat gebäörde.

’t Heet weke gedoort veurtot die brandwónde geneze waore ….

’t Bleek ’n fosforbóm te zien .

'ne vrund vaan miene pap boond die bom op de bagagedreeger vaan ziene fiets. In ’n mum vaan tied vloog dee fiets in de fik, ziene jasbesjermer, mčr ouch de rčs.

 

Wiste zie väöl ….

 Foto Lochbesjermingsdeenst dee vaanaof 1939 in 't Dinghoes zaot. Miene ampa, vaan miene paps kant, steit 6e vaan linksoonder (foto oet 1942)

Foto rechts Hexagonaal brandbóm, die aofgeworpe waor bove Mestreech

Bron  Jan Schelling, foto's Jan Schelling.

eine terök