Sleting Winkelkes en Zaakskes

(Jan vertčlt)

Sleting winkelkes en zaakskes

Sleting winkelkes en zaakskes ....

Este foto's zuus vaan vreuger, zuuste dčks 'n groet aonbod in 't soort vaan winkels in de aw straote.
Kieswinkels, mčlkhandelere, kruijeneers, bčkkers, greunteboere, slagters, včswinkels, čllentrikwinkels en noeg väöl miejer .....
In eigelek hiel korte tied slote oontzčttend völ winkels hun deure definitief.
Vaan d'n eine kant umtot zie ten oonder gónge door de opmars vaan groetwinkelbedrieve, vaan d'n aandere kant umtot de kinder vaan de winkeliers geine zin mie hadde um hun awwers in de zaak op te volge ....

Winkeleers woorte vreuger middestanders genump.
Zie vörmde same met de ambachslui, zoewie sjeunmekers, de middestánd tösse ’t gewoene vólk (zoewie póttemčnnekes) en de hoegere börgerij.
Väöl middestanders veulde ziech in deen tied beter daan de arbeider.
Zie waore eige baas en kóste hun eige werktije bepaole, die trowwes miestal langer waore daan die vaan de gewoene maan of vrouw.
Roontelum 1900 waor d’r sprake vaan ’n bleujperiood oonder de klein buurtwinkelkes.
In bekans eder straot kóste kriege watste nudeg hads.
Daorneve waore d’r väöl lui die vaan alles aon de deur perbeerde te verkoupe.
De winkels woorte miestal gedreve door ’n echtpaar.
Ouch de kinder werkte mčt in de zaak, beveurbeeld door kemissies roond te bringe of door de winkel te kere.
Veur wedevrouwe waor ’n winkelke dčks de einege meneer um mčt häör kinder te kinne euverleve.
’t Leve stoont in ’t teike vaan de winkel, umtot ’t winkeleersgezin bekans altied bove of achter de zaak woende.
De kleine zelfstandige winkeleer woort vaanaof ’t begin vaan de 20e iew bedreig door versjčllende vörme vaan groetwinkelbedrieve.
Dink mčr ‘ns aon de Grand Bazaar, Maussen en de HEMA.
Mčr ouch filiaalbedrieve zoe es de Gruijter en de Spar hadde hunne invloed.
Filiaalbedrieve kóste bespaore door op groete sjaol in te koupe, zellevers te producere en gezamelek reclame te make.

Wee kin zich de spčngskes, de plakpleetsjes en later de sleutelhangers nog herinerre die us awwers daor tijdens ’t kemissies doen kóste kriege. Veer höbbe us awwers min of miejer oonder drök gezat um us verzameling rotzooi destieds te completere.
Wiste veer väöl .... 

De foto is trowwes oet 1957 .....

Bron  Jan Schelling, foto Jan Schelling.

eine terök