De zinke drkbak

(Jan vertlt)

De zinke drkbak ...

 

ne grijze ummer met hingel en ne dksel .

Iech kin t miech nog rappelere es dn daag vaan gistere.

In dn dksel vaan deen drkbak stoont de gemeintenaom en waor ne nmmer ingestans

Dee nmmer correspondeerde mt de wiek, straot en hoesnmmer, mer iech dink tot dat in deen tied geine hoond interesseerde.

Jaorelaank bepaolde deen ummer us straotbeeld.

Twie kier in de week woorte die bk s mrreges vreug aon de deur gezat.

Dks laog dr ouch ne houp rotzooi neve die bek.

Veurtot de drkwagel kaom versjene de lomelekriemers die in de drkbk keke of dr gein aw kleier in laoge die zie kste gebruke.

 

Die lomelekriemers koume ouch op aander daog langs de deur en repe zoe hl wie ze kste: LOOOOMELE !!!!

Lomele waore aw kleier die zie verkchte aon t lomelefebrik.

Vaan lomele woort pepier gemaak.

t Lomelefebrik waor de veurlouper vaan de KNP en de SAPPI.

 

Dr is nog n leedsje euver:

Veer zien de meidskes vaan 't lmmelefebrik, veer zien vaan llestik (2x)

Veer zien de jnges vaan de blozerij en pak die ganse negerij (2x)

Mer good. eve trk naor dn drkbak en drkwagel.

Dn drkwagel waor ne groete grijze wagel. Achter de cabine boe de chaffeur in zaot, zaot in mien beleving n ruimte die met n deur aofgeslote ks weure. De nog bruukbaar splle, zoewie sjeun of de kleijer die de lmmelekriemers hadde laote ligke, mer ouch de groof zweinerij die neet in dn ummer paste, woorte in die ruimte achter die deur gekwak.

Vervolges woort dn drkbak achterop gezat en in dn drkwagel gekiepperd.

Vaan tied tot tied gng t gans achterste gedeilte van de wagel umhoeg, um miejer plaots te make veur dn aofval. Iech stoont dr altied verppzak met ope moond naor te kieke es iech dee groete bak umhoeg zaog goon.

Iech herinner miech tot d'r 'ne kier 'n mnneke met ne bakfiets (boe op n waterreservoir zaot en n stl brstele) langs de deur koum. Lui kste hm inheure um dn drkbak zuver te make. Iech hb m jaomer geng mr eine kier gezeen. Iech dink tot de lui dat te deur of oonnudig voonte of dat zellevers dege.

Dat ophole vaan die drkbek woort op n gegeve momint vlste deur. En de drklui woorte ooncontent en gnge stake.

D'r is in 1952 nog 'n gewldig vastelaovensleedsje euver gemaak.

(Te beluustere via dee link, Gezonge door Theo Menten, tekst en meziek is vaan Math Nil).

Noe moote veer roej drkzk koupe, die eine kier in de week weure opgehaold.

Lomelekriemers bestoon neet mie.

't "grof vuil moote veer zellevers naor t milieupark bringe, boe veer op drkke mominte met dn oto in de file mote stoon, um de rotzooi tege betaoling "aon te mage beeje. Tije zien veranderd.

Dr zien gewoenweg te vl lui die te vll rotzooi make, boe door t allemaol oonbetaolbaar is gewore.

En deen sjoene grijze ummer kumpste zoe noe en daan nog ns tege

Sjoen bewaord es seeraod in dn tuin of op t terras en verseert mt n sjoen plant of zjeraniums ......

Bron  Jan Schelling,  foto Jan Schelling.

eine terk