Mestreechter Kaffees

(Jan vertlt)

Mestreechter Kaffees:

Vaan de groeter steije in Nederland heet Mestreech de mieste kaffees. Gewldig, Mestreech steit weer veur de zoevlste kier op de kaart.

De kins diech evels aofvraoge of dat gt is um gruuts op te zien en boe dat groet aontal kaffees vaandan kump.

 

Vaanaof t momint tot de industrieel rivvelutie in Mestreech tot stand kaom, greujde t draankgebruuk ummer miejer. De gemiddelde inwoener droonk op zien hoegtepunt zoen 8 tot 10 liter pure alcokol per jaor. Dit bovemaoteg alcoholgebruuk waor in deen tied daan ouch n groet maotsjappelek probleem. Door de industrieel rivvelutie en door lui die vaan t platteland naor de groete stad waore gekoume um werk te vinde, waore de leefumstandighede veur vl inwoeners en arbeiders erg slech gewore. Heidoor grepe vl lui, veural de manslui, naor de fls en d'n draank. Es de klante hunne keszjem (quinzaine, t twiewkeleks loen) oontvaange hadde, koume ze op zaoterdag aofrekene.

De huurs wel ns zgke tot Regout eigeneer waor vaan sommige kaffees op de Boschstraot en tot vl manne hunne kezjem in de kaffee oetbetaold krege en t metein weer aotgaove. Mr ierlek gezag weet iech neet of Regout ziech daormet bezig heel. Heer hat wl ganse aander dinger aon ziene kp. Oonderandere wie heer zien imperium ng groeter ks make.

 

Vl hoezer in achterstandswieke woorte door browwerije opgekch oonder de veurwaarde tot dr draank verkch zow weure.

De kamer aon de veurkant woort daan umgebouwd tot mini-kaffee. Of de draank woort door t raom verkoch. Veural in t Stokstraotkerteer en de Boschstraot kaomste vl vaan dit soort kaffeekes tege.

 

In 1842 woort t pls oetgevoonde, t ierste haajdbare beer dat op groete sjaol gebrowwe ks weure. De mieste kaffees gnge 's mrreges al um vief of zes oor ope, veurtot de groete stroom pottemnnekes of glaasblozers naor de groete febrikke vaan Regout trkke.

Es de febrikke oetgnge en dn deens dr op zaot zaoge de kaffees zwart vaan de lui. Veural de glaasblozers en sliepers, mr ouch de pttemnnekes die de oves mste vlle, en de godsganselekke daag veur t vuur mste stoon, mste vl drinke. Veurtot de groete bel

kloonk (die nog ummer tege t Eiffelgebouw hink), tot de sjieg waor aofgeloupe, stoonte de drpkes al op dn toog gereid.

 

t Interieur in de kaffee waor in deen tied erremzaoleg. Absoluut neet te vergelieke mt noe. Wiebelende taofelkes en bei elkaar geraapte steul in n roukeregge vlste klein ruimte met zand op de vloer. Aon de mr n bij elkaar geraapte rotzooi vaan aafgedaankte sjelderijkes en spreuke.

De kaffee waor d plaots um diene elnd te vergete, diene groete ermooj, de lang werktije (este al werk hads), diene hoonger en dien gebrk aon lles

 

Vaanaof dien 12e of soms zellufs nog ieder, werktes diech twelluf tot veertien oor per daag. De kezsjem deeste kraogs waor lang neet geng um vaan te leve. t Waor eine groete elnd. Behalve daan veur de beter lui vaan gooje aofkms.

Vl lui waore aongeweze op de chariteit um te euverleve .

Zowste, este destieds oonder dees umstandighede hads geleef, diech mesjiens ouch neet tot dn draank hbbe gekierd

Bron  Jan Schelling,  foto Jan Schelling.

eine terk