Hummelkes

(Plagiaat of )

JEMA en de Hummeloorlog

De 'Hummelbeeldjes' wie kent ze niet, de eerste werd uitgebracht door de Duitse porceleinfabrikant  Franz Goebbel in 1934, de 'Hummels' zijn een bedenksel van mevr.Bertha Hümmel uit Massin an der Rott in Duitsland (klik op de naam voor de biografie en geschiedenis). Ze zijn wereldberoemd en worden verkocht over de hele wereld.

Hoe en waarom is niet bekend, wat wel bekend is, is dat de Duitse twee Limburgse firma's waaronder de Fa. JEMA  beschuldigde van plagiaat. In het Limburgsch Dagblad van 28-01-1950 wordt het volgend hierover geschreven:

Maastricht 27 nov. (eigen red).

De bekende HUmmelfabrieken in Oeslau in Duitsland bij Conurg, die de Hummelbeeldjes vervaardigen hebben geprotesteerd tegen twee Limburgse firma's waarvan zij beweren dat zij met schending der auteursrechten de Hummelbeeldjes hebben nagemaakt. De Hummelpoppen zijn een artistieke vondst van een kloosterzuster, die ongeveer een duizendtal schetsen tijdens haar leven vervaardigde van de bekende Hummel-voorstellingen. Deze kloosterzuster is reeds overleden, maar de Hummelfabrieken in Oeslau laten door hun modelleurs de beeldjes maken naar de getekende ontwerpen van deze non. Daarvoor wordt door de fabrieken nog altijd auteursrecht betaald aan het Duitse zusterklooster. In de na-oorlogse periode hebben de beeldenfabriek St.Jozef te Venlo en de JEMA te Heer van de gebroeders Mager soortgelijke beeldjes in de handel gebracht, en van deze beeldjes beweren de fabrikanten van Oeslau dat het copieën zouden zijn van hun Hummelbeeldjes.

Met de Venlose firma is reeds een vergelijk getroffen. Vandaag werd echter voor de Arrondissementsrechtbank de civiele eis gesteld dat de JEMA moet ophouden met de fabricatie van de bedoelde beelden.  Deze eis is niet gesteld door de Hummelfabrikanten zelf daar bij het "Besluit vijandelijk vermogen" alle vermogensrechten, waaronder ook auteursrechten gerekend worden aan de Nederlandse Staat vervallen zijn. Voor het beheer daarvan is 'n speciale Stichting binnen het Beheersinstituut in het leven geroepen: en deze stichting staat onder leiding van Mr. Openheimer en Mr.Keuls, de laatste een specialist op het gebied van auteursrecht. De belangen van deze beheersstichting worden waargenomen door Mr. Geerling uit Amsterdam, terwijl Mr. G.Spauwen te Maastricht optreedt voor de JEMA. Aangezien echter nog aangetoond moet worden dat de beeldjes die de JEMA vervaardigt een dergelijke gelijkenis vertonen met de Hummel-beeldjes, dat zij daarvan als het ware afgietsels zijn heeft de president der rechtbank Mr.W. Hustinx de zaak aangehouden tot 11 december.waarschijnlijk. Bron: Artikel gevonden bij Delpher kranten

Foto links van enkele Hummelvoorstellingen die gevonden

 zijn in de JEMA fabriek door mevr. Jessie Brandts

Rechts artikel uit de Volkskrant van 27-07-1951

Bron Delpher kranten

Links artikel uit Limburgsch Dagblad

van 24-07-1951 Bosse Hof vernietigd de uitspraak van de

Maastrichtse Rechtbank

 

Bron Delpher krantenn

 

 

Rechts artikel uit de Provincile Drentsche Asser Courant

van 27-07-1951 over de poppenoorlog JEMA - HUMMEL

 

Bron Delpher krantenn

Bron: website biografie en geschiedenis Humme-voorstellingen hesemans, Delpher kranten.

Math Willems, De Limburger door Siebrand Vos Foto's Math Willems, Marktplaats, Frits Widdershoven.

naor bove

eine terök