Krmes

(Jan vertlt)

Krmes:

Krmes in 1890

Deze week is ut krmes op de Vriethof in Mestreech. Dat is neet altied zoe gewees. Vreuger woort de krmes op de Merret gehawwe. Krmes woort altied gecombineerd met n percessie. Op de mrret waor dat de Sint Matthijspercessie. 
Krmes kump vaan ut woord krkms, n ms bij de inwijing vaan n nui krk. Bij eder inwijing vaan n krk hadde de lui vrij. Ut bijwoene vaan de ms waor verpliech. Gein probleem, want de ks dr ne aoflaot met verdene. Noe woort dr netuurlek neet eder jaor n krk obbenuits ingewijd, meh de inwijing woort wel eder jaor herdacht en eders kier gruutser gevierd. Op n gegeve momint kaom de aondach miejer te ligke op wat dr boete daan binne in de krk gebaorde. En de lui lete ziech dee vrijen daag zeker neet mie aofpakke. Dr koume vuurspeijers, googeleers, vioolspeulers, sjeettente en nog zoe miejer.
Wat n versjl met noe met de Mine Tower, de Air Race Bungee, de Around the World, Afterburners en Boosters. Wat waor ut leve vreuger nog eenvoudig ..

Veer veende 't gewoen dat de sacramentsprocessies oettrekke alhoewel in dit tiedperk dat nog mr wienig zien en de feeste vaan de petroenheilige samegoon mt krrmes. In de 18e ieuw hadde ze 'n wttelikke bepaoling nudig um dit aon bande te lgke. Let wel dat in deen tied de Hollenders 't veur 't zgke hadde en die groetendeils vaan gereformeerde strekking waore.

......."Dat nadien de menigvuldige kermissen en feestdage, welke van tijd tot tijd op verscheide tijden en plaatsen door de ingezetenen gehouden en gevierd worden, veel de oorzaken zijn en aanleiding geven tot vechterijen, slagerijen en ongeregeldheden, dezelve kermissen werden verboden en voor altoos in de landen afgeschaft, in zodanige kermisweek als tot dien tijd gewoon was geweest dezelve te vieren, zullende gene derzelve kermissen voortaan op geen anderen tijd meer gehouden mogen worden dan op den eersten zondag na 11 november jaarlijks, en welke generale kermis uiterlijk en ten langsten niet meer dan drie dagen mogen duuren, zonder dat op die dagen in de Roomsche kerken enige buitengewoone dienst zal mogen worden verricht, dan die tot nog toe op de gemelde drie dagen gewoonlijk is verricht geworden;" .........
Uit: Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; behelzende al ..., Volume 5

Naor Bove

Bron  Jan Schelling, foto Jan Schelling.

eine terk