Maospunttore

(Jan vertlt)

Maospunttore:

Verrk ....., boe is de Maospunttore en ut Waterpeurtsje gebleve ?!!!
Wt geer tot ut 'n groet gedeilte vaan de aw umwalling bij de Hlpoort en bekans ut gans Paoter Vinckteurensje vervalle en aofgebroke waor ? 
Ze zien begin vaan de 19de iew es "Romantisch Oontwerp" obbenuits opgebouwd met 'n gans aander uterlek es toen ze oersprunkelek gebouwd zien.

De kins diech aofvraoge wat d'r nog "origineel" is in Mestreech en oet welke tied dat "originele" wat veer noe zien, dateert.
Veer koestere mt rech us aw historie en zien oontzttend gruuts op us sjoen stad, mer in de loup vaan de tied is d'r zoevl veranderd en hoegswoersjijnelek zal ut dat ouch altied blieve doen .....!
Dste miejer zalle veer us ouch steeds obbenuits moote blieve aofvrage of eder verandering 'n verbetering is en neet alles laote bepaole door die "gelierde" luij, die neet heij gebore en getoge zien en neet oet Mestreech aofkomstig zien, meh hei wl de deens wlle oetmake .....
Iech hb ut zekerheidshalve nog mer 'ns geplaots um uuch hei bewus vaan te make!!!

Veer kinne hm noe es de Maospunttore. Vreuger, en daan hb iech t euver t jaor 1333, woort heer t Lambrechtsrondeel genump. Op bijgaond keertsje, oet de Fransen tied, vinde veer deze tore trk op de mies zuidwesteleke punt van de Wieker Stadsmoer, dee tsse 1867 en 1870 gesloop woort. Wt geer eigelek wl tot deze tore in de twiede hlf vaan de 19e iew bekans zoe good es aofgebroke en ingesodemieterd waor ? Vaan de tore dee veer noe zien is allein t oonderste gedeilte middeliews. Hoegswaarsjienelek oet de 14e iew. De rs dateert oet 1911 toen architect Willem Sprenger, aongespoort door Victor de Stuers, de vervalle tore restaureerde en de Maospunttore n romantisch oontwrp kreeg.

De foto's datere vaan roontelum 1915

Bron  Jan Schelling, foto Jan Schelling.

eine terk