Mestreech in 't Nuits

 

(Maastricht in het Nieuws)

Maastricht in het nieuws, 1746 - 1747

Om het kort te maken, het was wederom een komen en gaan van vreemde troepen in de stad. De oorlogsdreiging deed zich voelen.  De burgers moeten hun ogen uitgekeken hebben. Wie waren er present? De Oostenrijkers kwamen de 21ste februari en vertrokken twee dagen later weer naar Mechelen in Brabant. De huzaren van Gilany en Esterhazy deden dit ook. Op 23 februari werd in het bijzijn van het cavalarieregiment van Hesse Homburg vonnis gesproken in de zaak tegen kolonel Appius en majoor Sikkinga van het voornoemde regiment. Iedereen erbij betrokken en dat was duidelijk en vaak afschrikwekkend.

Op 14 juni werd de Maastrichtse burger Simon Aldenhoven, afkomstig uit Gemmenich, opgehangen. Hij werd ervan beschuldigd landverraad gepleegd te hebben door met de Fransen te collaboreren. Simon die als marketender in het geallieerde leger werkzaam was geweest, was in de handen van de Fransen gevallen. Die stelden hem voor om voor de Franse zaak te gaan werken. Simon besloot dat te doen, om op die manier een langdurige gevangenschap te vermijden. Tijdens een van zijn acties werd hij op 24 mei 1746 buiten de Brusselsepoort opgepakt. Twee dagen later was er weer een ongelukkig voorval. Luitenant Cannarts van het regiment Smissart kwam bij het lossen van zijn geweer om het leven. Op zeven juli was een soldaat van het regiment La Riviere het volgende slachtoffer. Hij werd levend geradbraakt en ook nog eens onthoofd, omdat hij een burger uit Aken had doodgeschoten. Op negen september bezocht veldmaarschalk Bathiany van het geallieerde leger de stad. Zijn doel was het om de vestingwerken te inspecteren. Een dag later trok een commando huzaren van het regiment Kalnocky via de Wijckerpoort de stad in en verliet deze via de Brusselsepoort. Vier dagen later deed een regiment Pandouren hetzelfde. Een dag later was het een drukte van belang rondom Maastricht. Het geallieerde leger kwam uit Vise hier naar toe, de Hollanders trokken door de stad met hun artillerie en cavalarie, en de Oostenrijkers trokken met andere onderdelen naar de St.Pietersberg. Op elf oktober werd er gevochten tegen de Fransen bij Raucoux, nabij Luik. Het geallieerde leger moest zich daarbij richting Maastricht terugtrekken. De graaf van Aumale raakte er zwaar gewond en overleed later. Op tien november verbood de overheid het spelen van het hazardspel in Maastricht. Op 24 november ging de Franse oorlogscommissaris Seigneur onder begeleiding van een escorte huzaren naar Den Bosch. Dat zal zeer zeker in het kader van oorlogsonderhandelingen geweest zijn. Praten deed men toen ook al!

Al eerder berichtte ik over de gruwelijke moord op een joodse inwoner, (zie*Moord te Maastricht*), van de stad door twee Oostenrijkse soldaten. Het ging om de luitenant Cassati en een volontair Bartoloni. Ze behoorden tot het regiment Wolfenbüttel en bewoonden een kamer bij een vrouw achter het Vleeshuys. Dat gebeurde op negen januari 1747. Op 23 januari was er een plechtigheid in de stad. De Oostenrijkse regimenten Broun en Geisrug, behorend tot het bondgenootschap der geallieerden, legden de eed van trouw af. De eerstgenoemde deden dat op het Vrijthof, de anderen op de Markt. Er trokken ook weer heel wat buitenlandse troepen de stad in en uit. Uit voorzorg werden begin mei 1747 alle huizen buiten de St.Pieterspoort afgebroken. Dit was een vervelende maatregel voor de bewoners, maar de vijand kon er zich nu niet meer verschuilen tijdens zijn aanvallen. Op twee juli vond de slag bij Lafelt plaats, waar ook al uitgebreid over geschreven is in deze blog. Op drie juli kwam er een geduchte versterking voor het garnizoen aan. Zwitserse, Beierse, Oostenrijkse, Engelse en Hollandse regimenten kwamen binnen. Op zeven juli vierden de Fransen feest op de St.Pietersberg, dit om de overwinning te Lafelt nog eens extra glans te geven.

Op 14 juli ontstond er in een huis in de Grote Staat een ernstige brand. Begin september werden heel wat soldaten die de vestingwerken bewaakten afgelost. Er kwamen Engelse en Oostenrijke regimenten voor in de plaats. Op 23 september hoorde men pas in de stad dat een week vantevoren Bergen op Zoom door de Fransen veroverd was. In oktober en november kwamen ook steeds nieuwe soldaten degenen die dienst hadden in de vestingwerken aflossen. Het waren voornamelijk Engelse, Oostenrijkse, Schotse en Hannoverse regimenten. Op 12 november kwam de graaf van Bathiany uit Oudenbosch aan in de stad. Hij vertrok de volgende dag weer. Voor hem werd bij zijn vertrek een eresaluut uit het kanon van Wijck gegeven.

Naor Bove

Bron: J.Visser - Jo Vromen via zijn blog Helletocht naar de Grotten, Schilderij calvarieregiment van Hesse Homburg Geheugen van Nederland, Schilderij slag bij Lafelt Wikipedia.

eine terök