Awwe Wyckerpoort

(Oude Wijkerpoort)

 

De Oude Wijkerpoort of Akerpoort of Hoogbruggepoort of Hoochbrugpoort of Duitsepoort  of Porte d’Allemagne of Duitslandpoort of Veldpoort  of Martinuspoort

 

De Hoogbruggepoort werd van 1400 ook wel Wycker, Duitse,Akerpoort of zelfs Porte D 'Allemagne genoemd. De poort kreeg in de loop van 15e eeuw een voorbouw van twee, met de voet in de gracht staande torens die door borstweringen met de poort verbonden waren en aangesloten op de vernieuwde muur. het geheel werd vanaf 1543 nog eens gemoderniseerd.

De Akerpoort was de nieuwe naam van de wijk Heugemerveld vanaf 1966 voor de stadsuitbreiding 1948-1955.

De Akerpoort  lag in Heugemerveld aan de kant van de poort naar Aken in de Wycker stadsomwalling, is beter bekend als Duitse Poort.

De oude naam van de wijk Heugemerveld is in 1998 hersteld

 

De poort gaf in Wyck toegang tot de Maasbrug en de stad via de weg naar Aken.

De Afbraak begon in de nacht 28 september 1869 door een stel gemaskerde Wyckenaren, die overigens nooit vervolgd zijn.

Zij wilde voorkomen dat de poort als historisch monument en als ‘sta in de weg’ behouden zou blijven.

 

De Hoogbrugpoort of Duitse poort aan het oosteinde van de Hoogbrugstraat in Wyck was een van de drukste toegangen tot de stad. De sloop van deze poort werd in een donkere januarinacht van 1869 door een aantal in de omgeving wonende burgers ter hand genomen. De stedelijke overheid liet dit min of meer toe. Nogmaals, de afbraak van de Maastrichtse stadspoorten blijft een kwalijke zaak in de geschiedenis. De hedendaagse toerist zou zich eraan vergapen.

Vanaf de Veldzijde:

 

De oude Wijkerpoort bestond in 1868 uit twee in de stadsmuur uitgebouwde torens. In de 25 meter lange poortdoorgang zou een valhek zijn aangebracht, maar dat is niet geheel zeker. De poort bevond zich op de Hoogbrugstraat, er was een vaste brug over de stadsgracht veldzijde en een hout brug aan de stadszijde. Vlak voor de poort werd in 1840 een tamboer gebouwd met een ruimte met een rechthoekige plattegrond en omgeven door een muur met schietgaten.

Er was een gedenksteen boven de poortdoorgang die verwijst naar de bouw van de stenen brug over de gracht in het jaar 1412.

Bij de sloop zijn in de wal nog resten gevonden van muurtorens, alhoewel die meer stadwaarts lagen.

Aan de Stadszijde:

 

In de onderdoorgang van de poort bevonden zich links en rechts vier nissen die van zitbanken waren voorzien, uit het muurwerk van de stadszijde  van de poort  is af te leiden, dat de oorspronkelijke gotische boog vervangen werd door een rond gewelf. Rechts naast de poortdoorgang lag de overdekte galerij van de binnenwacht die aan de zuidzijde naast de poort in de wal was gebouwd. De galerij telde vijf bogen en achter  die overdekte buitenruimte lagen de lokalen van het wachtgebouw. Dit wachtgebouw deed enige tijd dienst als hoofdwacht van Wyck en de colonnade zou model hebben gestaan voor het hoofdwachtgebouw dat in de 18e eeuw op het vrijthof werd gebouwd.

Opvallend is dat de poort altijd 'n recht verlopende doorgang had terwijl de poorten in de westwal van Maastricht zo'n moeizaam bochtig verloop kenden. Kennelijk was de brede waterpartij buiten de muur voldoende verdediging. 

Naor Bove

Bron, VMG (Vrienden Maastrichtse Gevelstenen), HEM, Zicht Op Maastricht, Stichting Maastricht Vestingstad, Gemeente Maastricht, dbnl, Opa vertelt over...,Beeldbank,

PPP Simons, Blik op de Wereld, Theo Bakker.Wikipedia.

eine terök