Boschpoort

(Boschpoort)

Boschpoort of Hoechterpoort

Lag in de Boschstraat, de woonwijk Boschpoort is hier naar vernoemd begin vorige eeuw. De wijk ligt enkele honderden meters verder dan waar de poort gestaan heeft. is afgebroken in 1868.

De Boschpoort Lag aan het  einde van de Boschstraat thv de Sphinxfabriek, tot 1579 had deze twee flankerende torens.

In 1502 werden deze hersteld door architect Conrad van Noerenbotch. Hij leverde echter slecht werk, de poort begon te verzakken en moest met grote kosten hersteld worden. De bouwmeester werd voor eeuwig uit de stad verbannen. Gesloopt 1869-1870.

 

Bij het beleg van dat jaar (1579) werden die torens in puin geschoten en daarna niet meer herbouwd. In de zeventiende eeuw werd de poort nog gesierd door een orgelhuisje, een klein torentje midden op het gebouw van waaruit het valhek werd bediend.

 Toen dit torentje in de loop van de achttiende eeuw verdween bleef slechts een massief blok steen over als poortgebouw.

 

Boven de poortdoorgang bevond zich nog wel een ruimte die van de stadszijde toegankelijk was.  Met aan de voorzijde twee pilaren waaraan het mechanisme voor de binnenste ophaalbrug bevestigd was. De brug ligt er nog maar van het mechanisme is weinig over .

 

Vanuit de poort komend maakte de weg bij de ophaalbrug een knik in noordoostelijke richting. Vlak vóór de poort  lag net als bij Onze Lieve Vrouwepoort een tamboer, die door een muur met schietgaten werd omsloten. Die muur vertoont dezelfde merkwaardige opbouw als we eerder zagen bij de oostelijke toren van de Tongersepoort.

Ook de Boschpoort, in 1748 en 1794 door de Franse legers stormrijp gebeukt, ontkwam niet aan de sloperhamer in 1868.

 

Op de achtergrond de eerste fabriekscomplexen van Regout, waarin de arbeiders toen nog verre van rooskleurig beslaan sleten. Op de voorgrond de ophaalbrug over de stadsgracht ter plaatse. In deze jaren functioneerde de brug echter al lang niet meer.

 litho Alexander Schaepkens. Foto Th. Weijnen Illustratie van Internet
     
Naor Bove                         Tekening Boschpoort                                                                         Stadsleutels Boschpoort

Bron, VMG (Vrienden Maastrichtse Gevelstenen), HEM, Zicht Op Maastricht, Stichting Maastricht Vestingstad, Gemeente Maastricht, dbnl, Opa vertelt over...,Beeldbank,

PPP Simons, Blik op de Wereld, Theo Bakker.Wikipedia.Cultureel Erfgoed

eine terök