St. Pieterspoort

(St.Pieterspoort)

 

Sint Pieterspoort.

 

St.Pieterspoort  of Aldenhofpoort of Minderbroederspoort of St.Pietersbinnenpoort:

Poort lag in de zuidwal in de eerste stadsomwalling bij de eerste minderbroeders of franciscanenklooster. In de St.Pieterstraat-Hoek Lange Gracht. Omdat een muurfragment van een der torens met een aangrenzend woonhuis vergroeid is bleef dat tot vandaag toe staan. De plek is niet te missen omdat hier nog lange stukken muur zijn blijven staan. De poort werd het eerst vermeld in 1289 en in 1734 is hij wegens bouwvalligheid gesloopt. Tengevolge van de verplaatsing van de muur voor de stadsuitbreiding die als Nieuwstad bekend staat is de poort mogelijk herbouwd. De toren diende vanaf de 18e eeuw als militaire gevangenis maar sneuvelde bij de verbouwing van 1819. De poort is in 1869 gesloopt.

Bij de Aldenhofpoort lag in 1529 ‘der stat goitzhuyss’, het stedelijk armenhuis en was ook de weg naar St.Pieter en Luik.

 

 

 

 

 

 

 

foto van de Sint Pieterspoort vlak voor de afbraak in 1869.

 

Vanaf de Veldzijde:

Weg tussen park en St.Pieterstraat, wel is er  nog bestaande waterpoort, Naast de waterpoort aan de oostelijke zijde was een muurtoren te zien.  In dat vestingwerk lag de buitenwacht van de poort. Verder lag buiten de poort nog een bleekerswoning, ook was er waarschijnlijk een gebouw van de commiezenwacht bij de St.Pieterspoort.

Op de foto staat niet alleen de St. Pieterspoort, maar ook de waterpoort voor de Jeker die er naast lag. Deze waterpoort bestaat nog en is in het stadspark te zien inclusief venster met tralies.

 

Aan de Stadszijde:

De poort had tot aan het begin  van de negentiende eeuw een bovenbouw die sinds 1655 als militaire gevangenis of provoost dienst deed en werd onderhouden door de Staten-Generaal (1678-1749)  Militaire. De bovenbouw werd in 1819 gesloopt  en de poort werd in de jaren 1819-1820 verbouwd. In die jaren kreeg de poort ook de merkwaardige krulvormige vleugelmuren aan de stadszijde die er voor moesten zorgen  dat de straat binnen de poort niet onder direct vuur van buiten kon komen te liggen. Achter de vleugelmuren was een gemetselde boog die enkele meters voor de eigenlijke poortdoorgang lag. Tussen deze boog en de eigenlijke poort was geen gewelf aangebracht.

Het gebouw links is het huis wat nu bekend staat als gebouw  met de klok staat er vandaag nog (Pieterstraat 37) maar intussen met een verdieping. De poort had door een verbouwing in 1819-20 een totaal ander uiterlijk gekregen.

  

1881 wateroverlast 70er jaren
                    
Anno 2014
Naor Bove                   

Bron, VMG (Vrienden Maastrichtse Gevelstenen), HEM, Zicht Op Maastricht, Stichting Maastricht Vestingstad, Gemeente Maastricht, dbnl, Opa vertelt over...,Beeldbank,

PPP Simons, Blik op de Wereld, Theo Bakker.Wikipedia.Cultureel Erfgoed

eine terök