Schmeck

(Pand Schmeck hoek Kleine en Grote Staat)

 Pand Schmeck op de hoek Grote en Kleine Staat.

Zoals vele oude steden heeft Maastricht veel oude gebouwen, één van deze oude in het oog springende gebouwen ligt op de hoek Grote en Kleine Staat tegenover het Dinghuis nu het VVV kantoor. Het pand van Schmeck nu een zonnebrillenverkoper is was destijds gebouwd in opdracht van
de Toebackslijterij d'Hollandse Damper.

WINKELHUIS van de N.V. Toebackslijterij "d'Hollandse Damper", 1919-1920,

in rationalistische stijl. Gesitueerd op de hoek van Munstraat, Kleine Staat en Grote Staat. Gebouwd naar een ontwerp van de Maastrichtse architect V. Marres, in opdracht van bovengenoemde N.V.. Omschrijving Winkelhuis op rechthoekige plattegrond van slechts 20 vierkante meter, beeldbepalend gesitueerd in de binnenstad. Op deze plattegrond staan een souterrain, vier bouwlagen plus een zolderverdieping onder een zadeldak met twee insteekkappen, gedekt door leien. De eerste bouwlaag wordt vrijwel geheel in beslag genomen door een afgeschuinde winkelpui op hardstenen plint met souterrainvensters, voorzien van houten etalagekasten, waarboven uitstulpende glas-in-lood bovenlichten. In deze bovenlichten figuratieve voorstellingen refererend aan de verschillende vormen van tabakconsumptie. Daarboven twee gevels over drie lagen, uitlopend in een lucarne met verticaal ingedeeld vensterkozijn, die door een driehoekige topgevel wordt bekroond. Op de gevelhoek, ter hoogte van de tweede laag, een zandstenen reliëf, voorstellende een hofnar. De gevel aan de Grote Staat heeft in de tweede en derde bouwlaag drie gekoppelde rechthoekige houten achtruitsvensters, waartussen zandstenen traceringen. In de vierde laag tweegewijs gekoppelde vensters. De gevel aan de Muntstraat heeft nog een as met horizontaal gelede trappenhuisvensters. De gevels zijn vanaf de tweede laag opgetrokken in baksteen, met zandstenen speklagen, dorpels, traceringen en topgevelafdekkingen. Sierankers. Waardering De tabakswinkel aan de Muntstraat is van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een sociaal-economische en als zeer bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Marres, de zeer hoogwaardige esthetische kwaliteit, het bijzondere streekgebonden materiaalgebruik en de ornamentiek. De winkel is een zeer belangrijk onderdeel van het beschermde stadsgezicht Maastricht, is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de binnenstad en is van zeer bijzondere betekenis voor het aanzien van de Maastrichtse binnenstad. De tabakswinkel beschikt over een zeer hoge mate van architectonische gaafheid, en is van zeer groot belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien beschikt de tabakswinkel over een zeer hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

Naor Bove

In januari 2023 is op verzoek van de eigenaar (sinds 1924) fam. Van Voorst tot Voorst en op bevel van de rechter het pand ontruimt ivm een huurachterstand van 18.000 euro.  Het pand staat voor het eerst sinds 100 jaar leeg en staat te huur. Op woensdag 19 april 2023 maakt Manon van Voorst tot Voorst bekend dat er een nieuwe huurder gevonden is in Schmidt Optiek die zijn basis heeft in Amsterdam en vestigingen in Den Haag en Utrecht, Maastricht wordt de vijfde vestiging. De winkel verkoopt merken als Gucci, Cartier, Thom Browne en Lindberg. Pand wordt verhuurd voor 3350 euro per vierkante meter!

Bron:  website:Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Foto's John Kerkhofs

eine terök