MestreechterSteerke

'Servaas processie 2022'

Servaas processie 2022.

Momenteel is bijna alles in tweeën te delen, voor en na de Coronaperiode. Ook nu weer, de Sint Servaasprocessie, de afgelopen drie jaar geen doorgang ivm, inderdaad Corona. De Sint Servaasprocessie is nog één van de Maastrichtse tradities die in stand wordt gehouden. De Sint Servaasprocessie wordt gehouden op de eerste zondag na 13 mei.  De processie staat volgens de organisatie symbool voor de tocht van ons leven, waarin Jezus ons meetrekt. Het Processiecomité verzorgt deze jaarlijkse processie. Diverse organisaties zoals Zangkoren, Harmonieën, Fanfares en andere groepen en verenigingen acte de présence. De processie start vanuit het Bergportaal van de Sint Servaas aan het vagevuur en eindigt in de Onze Lieve Vrouw 'Sterre der Zee' Basiliek.

Op 15 mei vertrok na de Plechtige Hoogmis van 10.00 uur, na twee jaar weer de stadsprocessie door de straten. Er was gekozen voor een andere route en die is als volgt: Henric van Veldekeplein, St. Servaasklooster, Bouillonstraat, Ezelmarkt, Looiersgracht, Grote Looiersstraat, Achter de Molens, Witmakersstraat ,Cortenstraat , O.L.V. plein met plechtige afsluiting in de O.L.Vrouwe Basiliek. De organisatie heeft besloten om niet meer door de winkelstraten te trekken, met de 'nieuwe' route door het oude Jekerkwartier hoopt de organisatie op een positief effect op het sacrale karakter van de bidstoet te verwezenlijken. Bij de traditionele route door het centrum kwam deze gewijde beleving soms in het gedrang door het winkelend publiek. Het ‘percessiecomité Sint Servaas-Slevrouwe’ laat weten dat deze oude route wel nog aangekleed wordt met Sint Servaas stadsversiering. De stadsprocessie 2022 bestaat uit 50 verschillende groepen.

De Servaasprocessie moet men niet verwarren met de Heiligdomsvaart, de Heiligdomsvaart is in juli en wordt een maal op de 7 jaar gehouden. De eerste wat bekend is stamt uit 1391. Hier toont men relieken, de heiligdomsvaart van 1496 trok ongeveer 100.000 gelovigen. Nadat in 1632 het tweeherige Maastricht deels onder Staats gezag was gekomen, bleef Maastricht voorlopig nog als bedevaartplaats functioneren. De relieken werden in de 18e eeuw alleen nog in de kerk getoond; de heiligdomsvaarten verdwenen. In de 19e eeuw brak een nieuwe bloeiperiode aan. Sinds 1874 zijn de heiligdomsvaarten in ere hersteld. De relieken worden sindsdien in de kerk getoond en meegedragen in een grote ommegang. Sinds de jaren dertig is de bekendheid de provincie Limburg en het aangrenzende buitenland ontstegen. Bijvoorbeeld de heiligdomsvaart van 3 juli 2011 trok tegen de 175.000 deelnemers en bezoekers. Vanaf de 20ste eeuw is er een 'moderne' versie van de Heiligdomsvaart.

Terug naar de Sint Servaasprocessie, het jaarlijkse Servaasfeest, duurd van de week voor tot de week na 13 mei, en gaat gepaard met een kermis. De 'vrijheid' ging in op het moment van uitstelling van de relikwieën, dat werd aangekondigd door het luiden van de vrijklok. Men kon dan niet gearresteerd worden wegens schulden noch werd er beslag gelegd op bezittingen. De maatregel diende om de handel in de stad te bevorderen, en schijnt ook van kracht te zijn geweest tijdens de heiligdomsvaarten. Tevens mocht iedereen dan spijs en drank verkopen. In de processie werd het hoofd van de heilige meegevoerd. Op 7 juni werd in Maastricht (met zekerheid sinds de 11e eeuw) het feest van de Translatio Sancti Servatii gevierd, eveneens een 'festum triplex', een feest van de hoogste rang. Op die dag herdacht men de verheffing van Servaas' overblijfselen in een zilveren schrijn, die men in de middeleeuwen toeschreef aan Karel de Grote, later aan Karel Martel. Volgens Jocundus herdacht men tevens dat de Maastrichtenaren omstreeks 950 erin geslaagd waren, het gebeente van Servaas, dat enkele jaren eerder naar Quedlinburg was overgebracht, terug te halen. Dit feest is in 1963 afgeschaft.

Aankomst Harmonie Kunst Door Oefening 'Persmomentje' ovv stadsfotograaf dhr.Laurens Boufrie
 Maar ok, de stadsprocessie. Ik had middagdienst en kon dit dus meemaken. Programma bekeken en de route, waar kon ik gaan staan. Niet te druk, ruimte en vooral overzicht en vrije blik en schaduw. Het zou die dag aardig warm worden, dus schaduw was geen overbodige luxe. Ik had mijn plek snel gevonden, de bouillonstraat to het Servaasklooster. De Servaasklooster loopt bergafwaarts naar de Bouillonstraat en de processie zou dus recht op mij afkomen. Waar ik niet op gerekend had waren de geparkeerde auto's, maar je kunt niet alles hebben. Ik was er als eerste en had mijn plekje uitgekozen, ik kon lekker op een muurtje zitten totdat de processie zou beginnen, langzamerhand vonden meer mensen het plekje en was het muurtje al gevuld, een Maastrichts koppel waarvan de man in een invalidenscooter zat kwam naast me zitten en al snel raakte we aan de praat. Er is niets mooier dan met 'oude' Maastrichtenaren in gesprek te gaan en het over 'vroeger' te hebben. Deze mensen bezitten een schat aan informatie die je nergens kunt terug vinden. Langzaam begon het tijd te worden en de harmonie KDO (Kunst Door Oefening) kwam de Bouillonstraat opgelopen en hielden halt vlak voor me, het was al warm en in die uniformen zou het nog wel warmer zijn. Even later na de korte pauze ging men naar de Henric van Veldekeplein om zich klaar te maken voor het begin van de processie. Even later kwam de Maastrichtse Verkennersband, Show en Marchingband de MVB Maastricht de Servaasklooster afgewandeld,deze muziekkorps was een beetje beter gekleed op de warmte en had hemden aan met de opgerolde mouwen, daarbij was de hoed perfect en zorgde voor schaduw in het gezicht.

 En dan zie je het alsmaar drukker worden, verkeersregelaars staan gereed, enkele agenten zijn aanwezig. De stoet gaat zich opstellen. Verschillende (niet) persfotograven vinden het nodig om gewoon op de straat te staan om zo een perfecte foto te maken, ikzelf houd me afzijdig zodat iedereen kan genieten van dit evenement. De 'stranterikken' hebben de halve wereld. (en waarschijnlijk de mooiere foto's). Gelukkig sta ik op een muurtje en kan alles goed overzien. De misdienaars staan gereed, de laatste toechouwers zoeken nog een plekje, de muziek wordt uitgezocht en de leden van de dragersgilde doen hun werk.

 

 De processie is begonnen en de groepen trekken een voor een voorbij, voor mij niet altijd duidelijk wat ze uitbeelden. Maar wel straalt men een vorm van respect en trots uit. Een groep scouting lopen met vlaggen van diverse landen, en beelden van Heilige komen langs met hun gilde. Zoals de Antonius van Padua uit Scharn en de Heilige Walburgia uit Amby, tussen de groepen loopt een niet alledaagse groep. John Eijssen de man achter het 'Sille Licht' heeft grote moeite gedaan om samen met een groep gevluchte Oekraïners de processie mee te lopen, even was het stil, toen begon een iemand te klappen, dit werd al snel overgenomen door de rest van het publiek, en het applaus  hefet de groep de hele processie tot aan het einde vergezeld, 'n SJEVRAO (kippenvel) moment.

 John zegt hierover het volgende: Merci John Kerkhofs, Iech bin gruuts dat 't miech gelök is um dizze grop same te stellen. Dit naotot Oekraïense vluchtelingen, die in Mestreech verblieve, op 4 mei 't ritueel höbbe oetgevoerd door symbolisch t Stèlle leech vaan Mestreech oet te blooze zoes dat altied is gedoon en nog steeds gebäörd. 't had zoväöl impact dat ze geer t léech naor de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek wowwe breenge. Vandaog höbbe ze dit same mét miech gedoon en ze waore inderdaod oonderstebove en heet hun in 't hart geraak dat zie zoeväöl steun hadde gekrege. Nao aofloup höbbe zie miech gebruuk es knuffelbeer en dit höb iech nog noets mèt gemaak wie daankbaar zie miech waore um dit te doen. Al waors de taol n enorme barrière, meh ein taol spreke veer allemaol leefde.

Ik ben trots dat het mij gelukt is om deze groep samen te stellen.Dit nadat enkele Oekraïense vluchtelingen op 4 mei het ritueel hebben uitgevoerd door symbolisch het Stille licht van Maastricht na afloop uit te blazen. Vandaag hebben ze dit samen met mij gedaan en ja inderdaad de mensen waren ondersteboven ervan en het heeft hun geraakt dat ze zoveel steun kregen. Na afloop hebben ze mij gebruikt als knuffelbeer als dank dat ze dit hebben mogen doen. Het was dan wel een enorme taal barrière, maar 1 taal spreken wij allemaal. Liefde.

Nao Bove

 Klokkenluidersgilde Monulfus en Gondulfus, St. Lambertus en Fanfare St.Servatius uit Biesland. Ik kan niet van elke groep een foto plaatsen maar het was prachtig, verder werd ook de buste van St.Servaas meegedragen en waren de groepen, Maestrichtse Stadsschutterij DD, de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem mannen en vrouwen, de mannen hebben witte capes en de vrouwen zwarte, de vereniging "Het graf van Sint-Servaas" , de Suisse, Dragersgroep met de gordel van Maria, Dragersgilde Sterre Der Zee, het koor Capella Sancti Servatii, en het St. Caeciliakoor van St. Pieter op de Berg, Fanfare St.Franciscus uit Wyck en het Broederschap van het Heilige Kruis (Zwarte Christus) uit Wijck, de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht de Bisschop in rolstoel Harrie Smeets en niet te vergeten de communicantjes. Oud Gouverneur Bovens, Burgemeester mevr. Penn-te Strake en verscheidene Bekende Maastrichtenaren zoals Dhr. Wesley Benoit, Dhr. Dear, Dhr. Janssen, Dhr. Zjeraar,  enkele Oud Militaire en Armeense priester. Waarschijnlijk heb ik niet alle groepen bij naam genoemd, waarvoor sorry.  Een grote merci en Chapeau aan de deelnemers en de organisatie.

 Bisschop Frans Wiertz en Bisschop Harrie Smeets.

Nao Bove

Bron: Website St Servaas, Meertens, RTVMaastricht, Wikipedia, Foto's John Kerkhofs

Aonvaank