Speulende Kinder

(Jan vertčlt)

Speulende kinder:

Speulende kinder in 1880, zjus boete de aw Sint Pieterspoort vlak bei de Koompe. Mesjiens zónge ze dit leedsje:

Iech höb e wit-zwart spiegelke gevoonde
Ich höb 't aon mien hertsje geboonde
Kieromme,kieromme 
En Merieke drejt zich ins um
En es Merieke ziech heet umgedrejd
Dat heet häör vaajer of häör moojer häör gelierd
Kieromme,kieromme
En veer drejje us allemaol um.

Naor Bove

Bron  Jan Schelling, foto Jan Schelling.

eine terök