Stadprinsen Galerij

(Tegels voor de Stadsprins)

Stadsprinsen Galerij:

Maastricht heeft ook een eigen galerij voor de stadsprinsen.

Soms loop je ergens en valt je oog op iets waarvan je eigenlijk niet de reden of de achtergrond weet, maar wat je wel nieuwsgierig maakt. Dat was bij mij zeker het geval toen ik van de Mosae Forum richting Hoenderstraat liep, net voordat je Mosae Forum verlaat ligt een glinsterende grote bronzen ster op de grond, eromheen liggen tegels met namen, zoals 1958 Prins Willy I, 1965 Prins  Pierre III, 1981 Prins Bert I. Op de glinsterende bronzen ster staat in het midden het jaartal 1969 met de tekst Math van Lijf met prinsenmuts en scepter. In de cirkel er omheen staat te lezen Plezeer en Sjariteit Stadsprinse vaan Mestreech. In het uiteinde van de ster staan figuren zoals, Mooswief, Momus Kanon, Masker lach en een traan, een hofnar met Maastrichtse ster en een gevleugelde paard.

U begrijpt mijn nieuwsgierigheid omtrent het verhaal achter de tegels. Via verschillende media zoals VVVM (Vastelaovend Vierend Volk Vaan Mestreech) verschillende info gevonden, er is erg weinig terug te vinden ook op de website van de Tempeleers is de informatie bitter weinig, soms vind je wat terug in de jaarverslagen.

Via goede vriend en Maastricht kenner bij uitstek Paul Berben (waarvoor dank) terecht gekomen bij Wiel Habets, Wiel is eigenaar beheerder van de Tempeleersmuseum, elders op deze website kunt u over het museum en over Wiel informatie terugvinden. Wiel heeft de benodigde informatie boven water gekregen via dhr. Loontjes.

Nao Bove

Tegellègking;

 

Ein vaan de drei hoegtepunte vaan deen daag is de tegellègking bij

de Aajd-Stadsprinse gallerij bij ’t veurmaoleg pand vaan Van Lijf bij Mosae Forum.

Dees locatie is gekoze veur de prinsegallerij umtot dao de meubelzaak vaan

aajd-prins Math I (Van Lijf zaoleger) stoont. Zienen tegel ligk midde op ’t

pleinsje in ’t goud. De res vaan de aajd-prinse ligke verspreid drum

eweg. Oonder begeleiing vaan ’t Garderizzjemint De Kachelpiepers

geit d’n aajd-prins, same mèt ’t bestuur nao dees gallerij, boenao

d’n tegel vaan d’n aajd-prins, oonder ’t speule vaan ’t Mestreechs

Volksleed, weurt oonthöld. De Tempeleers betaole d’n tegel en

’t lègke devaan deit de Gemeinte Mestreech.

 

Tegellegging;

 

Een van de drie hoogtepunten van die dag is het plaatsen van de de tegel bij de oud stadsprinsen gallerij bij het voormalig pand van Van Lijf bij Mosae Forum. Deze locatie is gekozen voor de prinssengalerij omdat daar de meubelzaak van oud prins Math I (Van Lijf zaliger) was gevestigd. Zijn tegel ligt midden op het pleintje in het 'goud'(brons). De rest van de oud prinssen liggen verspreid eromheen. Onder begeleiding van het Garderegiment 'De Kachelpiepers' gaat de oud prins samen met het bestuur naar deze galerij, waarna de tegel van de oud prins, onder het spelen van het Maastrichts Volkslied wordt onthuld. De Tempeleers betalen de tegel en het leggen/plaatsen hiervan wordt door de Gemeente Maastricht gedaan.

 

Het eeuwigdurend kunstwerk is door Etienne van Sloun bedacht en de plaquette is door Josje Bongaarts-Thissen uitgevoerd. Foto Etienne van Sloun

Overzicht van het kunstwerk op de vloer van Mosae Forum met de omringende tegels met de namen van de oud prinsen verspreid als confetti.

Drie filmpjes op Facebook kunnen terugvinden van het onthullen/plaatsen van de tegel van de oud stadsprins op de Facebooksite van Mosae Forum:

2017 Prins Jerome I (Jerome Slakhorst) Filmpje, 2018 Prins Rolam I, (Rolam Nievergeld) Filmpje, 2019 Prins Armand I (Armand Peereboom) Filmpje.

Nao Bove

Foto links uitleg over de onthulling van de prinsen galerij, foto is ter beschikking gesteld door Wiel Habets en dhr. Loontjes, waarvoor dank.

Onthulling Prinsen galerij op 18 november 2007.

Oud stadsprins Math vanm Lijf z.g. die jarenlang een meubelzak had in het pand 'de Blauwe Handt' op de hoek van de Markt en de Hoenderstraat had ooit de wens geuit om op een of andere manier een gedenkteken in/nabij het pand aan te brengen dat de herinnering levendig moest houden tot het pand 'de Blauw Handt' jarenlang de plaats was waar de stadsprins ontvangen en verzorgd werd (men noemde dit ook wel de prinsenkamer).

3W heeft de handschoen opgepakt en in samenspraak met de Tempeleers is een monument  tot stand gekomen in de vorm van een bronzen ster met daarin in de naam van Math van Lijf, de scepter en een aantal symbolen die met de vastenavond te maken hebben. Daar om heen, als confetti, zijn de namen van alle oud stadsprinsen in stein gebeiteld en is Mestreech 'ne Walk of Fame' rijker.

Onder muzikaal begeleiding van het garderegiment de Kachelpiepers trok op zondag 18 november 2007 vanuit de Bonbonnière een optocht van Tempeleers en oud stadsprinsen in vol ornaat en ander genodigde richting Markt/Hoenderstraat. Na de gebruikelijke toespraken door de President-Tempeleer P.Reijnders, dhr. N.Eurlings van 3W en Ans Martens-v.Lijf namens de familie v. Lijf was het moment daar om het monument, een creatie van Josje Thissen, onthuld en bekeken kon worden.

Aansluitend was in de Mosae Custo nog gelegenheid het glas te heffen op deze gebeurtenis en werd met name 3W door de voorzitter van de oud Prinsen sociëteit , Nico I van 1990, bedankt voor de realisatie van de Prinsengalerij.

 

Bron: Website: Tempeleers, Facebookpagina Mosae Forum. Informatie: Paul Berben, Wiel Habets, dhr. Loontjes en dhr Luc van Lijf. Foto Math van Lijf website Tempeleers,  foto kunstenares Josje Bongaarts-Thissen ter beschikking gesteld door Etienne van Sloun, foto's tegels John Kerkhofs.

 Aonvaank