Theo Bakker's Domein

(Verschillende onderwerpen  over Maastricht)

Theo Bakker's Domein.

Theo Bakker's Domein is de naam van Theo zijn website, deze staan vol over zijn liefhebberijen en interesses.

Gelukkig voor ons hoort daar ook Maastricht bij, onder de titel 'Tweeduizend jaar topografische geschiedenis van Maastricht'

heeft Theo mooie duidelijke verhalen van de structuur t/m de Tweeherigheid en van de vestingstad tot aan kerken en nog meer prachtige onderwerpen verwoord op zijn website Theobakker. Ik ben dan ook blij dat ik deze aan u mag doorlinken. Foto's van de voorpagina zijn aangeleverd door Theo Bakker, waarvoor dank. U kunt klikken op een van de afbeeldingen, u komt dan rechtstreeks bij het onderwerp van u keus terecht .

Over geografische omstandigheden en menselijke ingrepen die de structuur van de stad bepaalden.

 

Aanleg, uitbreiding, onderhoud en sloop van de omwalling van Maastricht. Van de Romeinse tijd tot het opheffen van de

vestingstatus in 1867.

 

Ook gaat het over het gebruik van de vrijgekomen gronden.

 

Over de middeleeuwse kloosters van Maastricht. Over het ontstaan, doelstellingen, ontwikkeling en het einde

 

De rol van de vele kapellen en gasthuizen in Maastricht bij de zorg voor armen, weduwen, wezen, pelgrims en reizigers.

Ze zijn allemaal gesloopt en alleen straatnamen en gevelstenen herinneren er nog aan.

 

De voorganger van deze kapittelkerk stamt uit de Romeinse tijd. Drie eeuwen was het de zetel van de Maastrichtse bisschoppen.

Het bouwbegin van de huidige basiliek kan op 1060 gesteld worden. Dit bestand focust vooral op de competitie met het Servaaskapittel en de gevolgen van de Franse tijd.

De geschiedenis van het Kanaal van Luik naar Maastricht.

Met een extra hoofdstuk over de rol van de Zuid-Willemsvaart bij het graven van het kanaal

 

 

Een inventarisatie van de watermolens op de Jeker en de geschiedenis van die watermolens.

Tevens het verhaal over de loop van de Jeker door de stad.

Tot slot de geschiedenis van de schipmolens en de Maasmolen.

Naor Bove

 
Over het ontstaan van de Maastrichtse tweeherigheid is weinig bekend, maar het zal in de strijd tussen Merovingers en Pepiniden ontstaan zijn.

 Des te meer weten we over de praktijk en vooral over hoe het stadsbestuur deze tweeherigheid steeds creatief wist in te zetten voor het welzijn van de stad.

Sinds 1830 woedt een wateroorlog tussen BelgiŽ en Nederland. Maastrcht was, net als Zeeuws-Vlaanderen, een angel in het Belgische vlees.

Over en weer is er veel onwil als het op het maken van afspraken over waterbeheer aankomt.

De perikelen rond de Westerschelde zijn de laatste stuiptrekkingen..., mogen we hopen!

 

Een mooie zonnige dag. Klim mee in de toren van de Sint Jan van Maastricht en kijk uit over de stad.

Een 360į panorama. We worden begeleid door het orgel van de kerk.

 

In dit artikel van Floor Kroon wordt het leven van de stichtster van het klooster CalvariŽnberg belicht.

Elisabeth Strouvens levenswerk mondde in de 19e eeuw uit in het eerste moderne ziekenhuis in Maastricht.

Dit artikel is een aanvulling op de uitgebreide aandacht die in het stuk over de kloosters aan CalvariŽnberg is besteed.

Van oorsprong is deze kapittelkerk een 6e eeuwse gedenkkapel boven het graf van de heilige Servatius, de eerst bisschop van Maastricht.

Door de Karolingen en daarna de Habsburgers geprotegeerd groeide de kerk uit tot de machtigste kapittelkerk van Maastricht.

Dit bestand geeft een beschrijving van het monument.

De voorganger van deze kapittelkerk stamt uit de Romeinse tijd.

Drie eeuwen was het de zetel van de Maastrichtse bisschoppen.

Het bouwbegin van de huidige basiliek kan op 1060 gesteld worden.

Dit bestand geeft een beschrijving van het monument en wordt aangevuld met bijzonderheden uit de geschiedenis van het kapittel en het kerkgebouw.

 

Naor Bove

Een prachtige serie van onderwerp bij elkaar gebracht door Theo Bakker, waarvoor dank.

Aonvaank