Vrijthof Maastricht

De Kiosk

(Sjoenste plein vaan Mestreech)

Kiosk Vrijthof.

In de zestiger jaren werd een muziekkiosk op het Vrijthof gebouwd, waarvan Dr. Edmond Jasper vertelde dat ze in zijn jeugd al tamelijk kaduuk was, want bij het ‘verberregenmenneke spelen’ zag de lieve jeugd er geen kwaad in , een paar planken in te trappen en onder de kiosk zich te ‘verstoompele’. Die kiosk die wij alleen van de afbeeldingen kennen, heeft nochtans een vaste plaats in ons hart gekregen. Zij voldeed aan de dubbele behoefte , gelegenheid concerten te geven en het te grote Vrijthof gezelliger te maken. Bovendien nam zij niet zoveel ruimte weg als haar opvolgster van 1894, die met haar twee fonteinen en groen beplanting nog al een ‘taart’ was, maar ondanks dat zeer geliefd bij de burgerij, die er in overgrote meerderheid zog altijd naar terugverlangt.

Zij werd gebouwd bij gelegenheid van het bezoek der twee koninginnen , Emma en de jonge Wilhelmina. Het was een feestelijk stuk in fin-de-siècle stijl. De stadsarchitect haalde met die kiosk ook nog een aardige illuminatiestunt uit.  

Langs alle stijlen en dakenlijnen waren gasbuizen gemonteerd als een reusachtige keukenfornuis vol gaatjes waaraan feestelijk bibberend gasvlammetjes brandden en op het dak stond een draaiende stadsster eveneens met flikkerende gasvlammetjes bezet ! Gasvlammenslingers van lantaarn tot lantaarn maakten van het geheel iets zeldzaam feestelijk en gezelligs.

De dag waarop deze kiosk gesloopt werd is voor Maastricht een ‘dies ater’ geweest, een Zwarte dag. Voor de rest heeft het Vrijthof in de loop der eeuwen gaan meubilair gehad., althans niet van blijvende waarde. Toen Prins Maurits in 1592 Maastricht tevergeefs belegerd en bestormd had, had het leger  moeten terugtrekken op 12 maart. Van het achtergebleven wapentuig en ladders is toen een tropheé opgericht op het Vrijthof, maar het is niet bekend hoe lang dit monument van oud materiaal gecomponeerd zich op het Vrijthof gehandhaafd heeft. Bij de hoofdwacht stonden twee bontgestreepte schildwachthuisjes, die er eigenlijk nog moesten staan.

Overzichtsfoto rechts Ben Geussens via Facebook.

In 1980 werd een nieuwe kiosk geplaatst, dit was een geschenk van de Rabobank.

RCE 1897 Delcampe
1960 1980

Nao Bove

Bron boekje ‘Ons Aller Vrijthof’ iov Maastrpoolcomité door Dr. Charles Thewissen Blz 13-14-15.

 Aonvaank