Waterpoort St. Pieterspoort

(Waterpoort St.Pieterspoort)

Waterpoortje van de St.Pieterspoort:


Door deze waterpoort stroomt de buitenste Jekertak de Nieuwstad in, In de waterpoort kon men een ijzeren valhek ('reek"in het Maastrichts) neerlaten . De Nieuwstad behoorde tot het grondgebied van de Luikse Heerlijkheid Sint Pieter, maar werd uit overwegingen van militair aard door Maastricht geannexeerd. Rond 1515 werd het gebied ommuurd, uit die periode dateert  de waterpoort.

 

Aan de Stadszijde komt de Jeker uit bij de Leeuwenmolen of de Molen van Clemens. Vroeger hebben hier nog de Neustadmolen en de Höfkensmolen gelegen. Poort lag net naast de St.Pieterspoort en naast de Poortwachtershuis.

Naast de waterpoort aan de oostelijke zijde was een muurtoren te zien.  Op de foto staat niet alleen de Sint Pieterspoort, maar ook de waterpoort voor de Jeker die er naast lag. Deze waterpoort bestaat nog en is in het stadspark te zien inclusief venster met tralies.
 

Veldzijde 2008 Veldzijde 2008
Veldzijde 2014 Stadszijde 2014

Naor Bove

Bron, VMG (Vrienden Maastrichtse Gevelstenen), Zicht Op Maastricht, Stichting Maastricht Vestingstad, Gemeente Maastricht, dbnl, Opa vertelt over...,Beeldbank,

PPP Simons, Blik op de Wereld, Theo Bakker.Wikipedia.Cultureel Erfgoed, Boek, Een Wandeling door Maastricht uitgegeven door Vierkant Maastricht, Monumentengids Maastricht, door Jac van den Boogard en Servè Minis,Boek HEM Dr. Pierre Ubachs en Drs. Ingrid Evers van Walburg Pers ISBN 90.5730.399.X , Monumententaal Fons van Hees uitg.Corrie Zelen ISBN 90.6280.583.3, kleurenfoto's MestreechterSteerke.

eine terök