Wist Geer dat ?

(Maastrichter Staar Deelname)

 

WIST JE DAT....

 

... De Maastrichter Staar niet één maar tweemaal een 'Bewijs van Deelname' verkocht. Eenmaal in 1897 voor het realiseren van de bouw van een Repetitie en Concertzaal. Het betrof een renteloze geldlening. De aflossing gebeurde door een jaarlijkse uitloting van minstens twintig bewijzen van deelname, samen vertegenwoordigde den waarde van vijfhonderd gulden. De eerste loting vond plaats in 1907. Het inwisselen kon tot zes maanden na de uitloting.

 

De tweede 'Bewijs vaan Deelname' was in oktober 1989. De deelname bedroeg vijfentwintig gulden en was eveneens een renteloze lening. De aflossing gebeurde door uitloting eens in de vijf jaar van minstens 200 bewijzen van deelname met een totale waarde van vijfduizend gulden. De eerste uitloting vindt plaats in het jaar 2005. Het inwisselen kon tot zes maanden na de uitloting. Document 'Bewijs van Deelname' heb ik mogen ontvangen via dhr. Hugo van Mansfeld en was eigendom van zijn zwager van dhr. Jan van Groenendael. Aangezien het een document betreft met aan weerszijde van het papier een gedrukte versie van 1898 en 1989 gaat het hier om een kopie. Een originele 'Bewijs van Deelname' is nog te verkrijgen op de site van 'Collectweb' en kost de liefhebber 60 euro.

Bewijs van Deelname 1898 Bewijs van Deelname 1989
Bron: Website Mastreechter Staar, Hugo van Mansfeld, Jan van Groenendael.

Nao Bove

Aonvaank