Wist Geer dat ?

(Naam Mastreechter Staar !)

WIST JE DAT....

 

... Ik kom wel eens bij de brasserie op het Vrijthof genaamd Vrijthof 9. Hier ligt één of meerder bronzen plaquettes op het terras met de afbeelding van de Maastrichtse Ster. Nu herinnerde ik me een verhaal over zulke tegel van de Mastreechter Staar. Teruggevonden in het Limburgsch Dagblad van 22-12-1990 op de website van Delpher. Geschreven door Servé Overhof. 'Vermeldingswaard lijkt de betekenis die een Maastrichtse straatsteen heeft gehad als bron van inspiratie. Het achterliggend verhaal vormt de afdruk van zeer persoonlijke overlevering met alle voorbehoud daaraan verbonden. Het verhaal speelt rond een trottoirtegel met daarin verwerkt de ster uit het stadswapen van Maastricht. Dergelijke stenen diende in vroeger tijden als aanduiding van ondergrondse leidingen. Eén van deze stenen nu was ingeweven in het plaveisel van het Vrijthof tussen de Hoofdwacht en de Grote Sociëteit. op die plek, zo wil het verhaal, namen op 23 juli 1883 enkele oud-leden van het opgeheven zangkoor Polyhymnia afscheid van elkaar, blijgestemd omdat zij diezelfde avond hadden besloten in koorverband te blijven zingen. Alleen ontbrak nog een naam voor de nieuwe zangvereniging. Peinzend wees één van hen plotseling op de grond. Zijn gezicht klaarde op en op besliste toon dicteerde hij: "De Mastreechter Staar !" De steen is inmiddels verdwenen, maar de Staar schittert nog steeds.

 

Of het deze trottoirtegel die in de loop derjaren verplaatst is geworden weet ik uiteraard niet.

Bron: Website Delpher Kranten, Limburgsch Dagblad, Servé Overhof. Foto John Kerkhofs

Nao Bove

Aonvaank