Wist Geer dat ?

(Avondklok Jeugd)

 

WIST JE DAT....

 

... dat over de avondklok van de jeugd in Maastricht,

Hedendaags is het niet onbekend en iedereen heeft er wel eens mee te maken, jeugd die doelloos door de straten zwerft, rondhangt op hun ontmoetingsplek en hier en daar overlast bezorgt voor de omgeving. Dit is niets nieuws ook al in 1960 werd er in Maastricht overlast door jeugd en ongehuwde ervaren en met name in het stadspark. De politie waarvoor iedereen destijds nog respect voor had besloot op 27-08-1960 een avondklok in te stellen. En wel op de volgende gronden: In verband met de veelvuldige klachten over onbetamelijk optreden van jonge mannen in het Maastrichtse Stadspark, heeft de commissaris van politie een avondklok voor de Maastrichtse jeugd van kracht doen worden.

Artikel 92 van de Algemene Politieverordering voor de gemeente Maastricht bepaalt, dat ongehuwde personen benden de leeftijd van 18 jaar zich na 21.00 uur niet in de openlucht, in café's en soortgelijke gelegenheden mogen bevinden. Zowel de ouders als de jeugdige personen zijn bij overtreding strafbaar, evenals de exploitanten van bedoelde inrichtingen. Alleen indien de jeugdige personen in gezelschap zijn van tenminste één der ouders, geldt bovenstaande bepaling niet. De commissaris van politie heeft er nadrukkelijk op gewezen, dat door de politie tegen overtreding van bovenstaande bepalingen, waar nodig of gewenst met alle strengheid zal worden opgetreden. Op deze wijze hoopt men de recente misdragingen van Maastrichtse jongeren radicaal de kop in te drukken.

Bron: Friese koerier-27-08-1960, Leeuwarder Courant-27-08-1960, Nieuwsblad v/h Noorden-27-08-1960 alles via Delpher.

Klik op het artikel om deze op de site van Delpher te lezen.

Nao Bove

Aonvaank