Wist Geer dat ?

(Augustijnenkerk (Awwe Stiene - St.Josephskerk)

 

WIST JE DAT....

 

...het volgende over de Augustijnenkerk (Awwe Stiene) voorheen de St.Josephskerk aan de Kesselskade!

Deze prachtige laat Renaissance gevel is rijk met beeldhouwwerk versierd, en vertoont het symbool der Augustijnen, een vlammend hart, alsmede het wapen van Hedrik graaf van Amstenrade, landcommandeur der Balie-Biessen, van de Duitsche orde, vroeger te Maastricht. Deze Hendrik van Amstenrade had op zijn kosten den gevel laten optrekken. Ook  ziet men in de gevel een borstbeeld der Heilige Maagd, aan wie de kerk gewijd was. De Augustijner monniken hadden volgens hun regel de taak om de jeugd te onderwijzen. Meerdere malen hebben de kloosterlingen dan ook getracht een latijnsche school te Maastricht te openen, hetgeen de geestelijkheid van St.Servaas uit vrees voor concurrentie wellicht, verhinderde. De Jesuiten, die later het onderwijs aan zich trokken, hebben die plannen geheel verijdeld. Tot dit klooster behoorde de bekende pater Dr. Nicolaas Creusen, broeder van den burgemeester Hubertus Creusen en oom van Andreas Creusen, die eerst bisschop van Roermond en later aartsbisschop van Mechelen is geweest. Nicolaas Creusen werd geschiedschrijver van keizer Ferdinand II en raadsheer in diens geheimen raad, (1570-1629).

Het klooster der paters Augustijnen was niet rijk en kon nauwelijks een vijftiental geestelijken onderhouden. Na de opheffing der kloosters in 1795 diende de kerk tot graanbergplaats. In 1825 werd er een school ingericht, evenals een tekeninstituut. In 1914 werden er gewonde Duitsche en Belgische soldaten verpleegd. Het gebouw was toen in beslag genomen door het Roode Kruis. Nadat de Roodekruis-dienst was overgeplaatst, werd de kerk bestemd tot school voor kinderen van Belgische vluchtelingen, daarna bureau voor de Gemeentelijke Distributie.

Eenige jaren geleden is de kerk aan haar oude bestemming teruggeven. De muren, die men in het gebouw had geplaatst ter samenstelling van schoollokalen, werden uitgebroken. Toen kwam o.a. het mooie stucwerk van het oorspronkelijke koor weer te voorschijn. Ook vond men de grondslagen van de oude kapel van de H.Maria-ten-Oevere, de patrones der maasschippers. Thans vormt de kerk met de aangebouwde pastorie weer een bezienswaardig geheel.

Verder is het nog in gebruik geweest als komediezaal voor het garnizoen inclusief voorstellingen met paarden om vervolgens  te worden verbouwd naar tentoonstellingsgebouw, nachtclub, repetitieruimte Mastreechter Staar, schouwburgzaal voor Julius Ceasar (2009) en uiteindelijk naar wat het nu is, een speelparadijs voor kinderen van fa Funville tot 2014, vanaf 2015 is het de huisvesting van 'Rebelle' die er een evenementenlocatie voor 800 personen van heeft gemaakt.. En zelfs in 2020 ivm de Coronacrisis waarbij deze verplicht gesloten moest blijven omgetoverd tot overdekte groetenmarkt voor de Maastrichtse ondernemer 'De Bananenbokser'.

Zie voor de gehele geschiedenis van De Awwe Stiene of Augustijnenkerk oftewel de St.Josephskerk deze pagina elders op deze website.

Bron boekje 'Gids van Maastricht' uitgave door van Boosten & Stols te Maastricht: Blz 17 - 19 - 20. Foto Rode Kruis: Collectie GAM 35691 RHCL.

Nao Bove

Aonvaank