Wist Geer dat ?

(Belegeringen Maastricht)

 

WIST JE DAT....

..... Maastricht 21 Belegeringen heeft meegemaakt, de laatste in 1944 vind ik persoonlijk geen belegering van Maastricht. Dit was namelijk de bevrijding door de Amerikanen. Even alle 21 op een rijtje:

881 Beleg 1 Plundering door Vikingen

Link Wikipedia

1204  Beleg 2 Beleg van Maastricht van 1204 was een belegering van de tweeherige stad Maastricht door de gezamenlijke legers van de prins-bisschop van Luik en de graaf van Loon. De strafexpeditie in het najaar van 1204 was een reactie op de toenemende invloed van de hertog van Brabant in Maastricht en resulteerde in de verwoesting van de brug en de verdedigingswal rondom de stad.

Link Wikipedia

1267 Beleg 3 Beleg van Maastricht van 1267 was een belegering van de tweeherige stad Maastricht door de gecombineerde legers van de prins-bisschop van Luik en de graaf van Gelre. De belegering was onderdeel van de Luiks-Brabantse oorlogen en leidde tot de bezetting van de stad door de Luikenaren die tot 1269 zou duren.

Link Wikipedia

1303 Beleg 4 Beleg van Maastricht van 1303, ook wel beleg van Wyck genoemd, was een mislukte belegering van het op de rechter Maasoever gelegen stadsdeel Wyck van de tweeherige stad Maastricht door een legermacht van de prins-bisschop van Luik, aangevoerd door diens broers. De belegering in mei 1303 was onderdeel van de Luiks-Brabantse oorlogen.

Link Wikipedia

1334 Beleg 5 Beleg van Maastricht van 1334 was een kortdurende belegering door een legermacht onder leiding van de prins-bisschop van Luik. De belegering was onderdeel van de Luiks-Brabantse oorlogen.

Link Wikipedia

1407-1408 Beleg 6 Beleg van Maastricht door een aantal volksmilities uit het prinsbisdom Luik en het vroegere graafschap Loon. De belegering begon op 24 november1407 en had ten doel de stad Maastricht te overmeesteren, waar zich op dat moment de Luikse prins-bisschop Jan van Beieren schuil hield. Na een eerste, mislukte poging werd het beleg in mei 1408 voortgezet en eindigde op 23 september 1408, toen het leger van de Luikse rebellen in de Slag bij Othée werd verslagen door de gecombineerde legers van de prins-bisschop en zijn Bourgondische bondgenoten.

Link Wikipedia

1576 Beleg 7 Spaanse Furie of Plundering van Maastricht vond plaats op 20 oktober 1576 tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de destijds tweeherige, Luiks-Brabantse stad Maastricht. Burgers ondernamen een poging om zich te bevrijden van de lasten die het verblijf van de ingekwartierde troepen met zich meebracht. Gouverneur Francisco de Montesdoca werd gevangengenomen, in samenwerking met een gedeelte van de in de stad gelegerde Duitse huurlingen. De opzet mislukte. De verdreven soldaten wisten met behulp van muitende soldaten uit het leger van Vlaanderen vanuit Wyck tot een succesvol offensief over te gaan. Zij wisten de stad in te nemen waarbij de stad grotendeels geplunderd werd.

Link Wikipedia

1579 Beleg 8 Beleg van Maastricht vond plaats van 8 maart tot 29 juni 1579, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in en rondom de stad Maastricht. De groots opgezette aanval van de Spaanse veldheer Alexander Farnese (prins, later hertog van Parma) op de vesting Maastricht leidde tot de bijna vier maanden durende belegering, de gewelddadige inname, de daarop volgende driedaagse plundering en de terugkeer van het Spaanse gezag in Maastricht (tot 1632).

Link Wikipedia

1632 Beleg 9 Beleg van Maastricht door Frederik Hendrik in 1632 vond plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in de periode van 9 juni tot en met 22 augustus 1632.

Link Wikipedia

1634 Beleg 10 Beleg van Maastricht van 1634 was een belegering van de tweeherige stad Maastricht tijdens de eindfase van de Tachtigjarige Oorlog. Het was een poging van de Spaanse interim-landvoogd Francisco de Moncada om de twee jaar eerder door Frederik Hendrik veroverde stad opnieuw in handen te krijgen. De Spanjaarden braken het beleg voortijdig op, waarschijnlijk omdat Frederik Hendrik Breda bedreigde.

Link Wikipedia

1638 Beleg 11 Verraad van Maastricht, ook wel het Verraad van 1638, was een poging in 1638 om de stad Maastricht in Spaanse handen te spelen en leidde in juni en juli van dat jaar tot de tragische terechtstelling van negen 'verraders'.

Link Wikipedia

1673 Beleg 12 Beleg van Maastricht vond plaats tijdens de Hollandse Oorlog, tussen 13 juni en 26 juni, 1673. Het was koning Lodewijk XIV die Maastricht persoonlijk in wilde nemen, nadat hij de triple alliantie verbrak, die hij maar vernederend vond en besloot in een plotwending de Zuidelijke Nederlanden aan te vallen.

Link Wikipedia

1676 Beleg 13 Beleg van Maastricht van 1676 was een mislukte poging van Willem III van Oranje om de sinds 1673door de Fransen bezette vestingstad Maastricht te ontzetten. Het beleg vond plaats tijdens de Hollandse Oorlog van 6 juli tot 27 augustus 1676.

Link Wikipedia

1747 Beleg 14 Slag bij Lafelt, ook bekend als de Slag om Maastricht, dat enkele kilometers verder ligt en de inzet van de slag was, vond plaats op 2 juli 1747. De Engelse geschiedenisboeken spreken over de Battle of Lauffeld of Lawfeld of Lauffield.

Link Wikipedia

1748 Beleg 15 Beleg van Maastricht van 1748 vond plaats tijdens de eindfase van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-'48) in de periode van april-mei 1748 en eindigde op 7 mei van dat jaar met de capitulatie van Maastricht.

Link Wikipedia

1793 Beleg 16 Beleg van Maastricht door de Franse revolutionaire legers onder leiding van generaal De Miranda in een mislukte poging om de stad te onderwerpen aan de Eerste Franse Republiek. Het beleg vond plaats in februari en begin maart 1793 tijdens de Eerste Coalitieoorlog tussen Frankrijk en de andere Europese mogendheden en eindigde op 3 maart van dat jaar, na de Franse nederlaag in de Slag bij Aldenhoven, met het ontzet van Maastricht.

Link Wikipedia

1794 Beleg 17 Beleg van Maastricht door de Franse revolutionaire legers onder leiding van generaal Kléber. Het beleg vond plaats in het najaar van 1794 tijdens de Eerste Coalitieoorlog tussen Frankrijk (Eerste Franse Republiek) en de andere Europese mogendheden en eindigde na 45 dagen met de capitulatie van Maastricht op 4 november 1794. Een jaar later werd de stad ingelijfd bij de Eerste Franse Republiek. Het beleg en de bijna twee decennia durende inlijving bij Frankrijk hadden zeer ingrijpende gevolgen op de stedelijke samenleving.

Link Wikipedia

1814 Beleg 18 Blokkade van Maastricht was een militaire blokkade van de op dat moment Franse Vestingstad Maastricht door de geallieerde troepen onder leiding van generaal Bernadotte. De blokkade vond plaats van eind januari tot begin mei 1814 tijdens de Zesde Coalitieoorlog tussen Frankrijk en de andere Europese mogendheden en eindigde op 5 mei van dat jaar met de capitulatie van Maastricht en het vertrek van de Fransen.

Link Wikipedia

1830-33 Beleg 19 Blokkade van Maastricht van 1830-33, ook wel Maastrichtse belegstaat genoemd, was een ruim drie jaar durende militaire blokkade van de op dat moment Nederlandse vestingstad Maastricht en het dorp Sint Pieter door het Maasleger van het Belgische Voorlopig Bewind. De blokkade, een gevolg van de Belgische Revolutie, begon in oktober 1830, werd in de loop van 1832 enigszins versoepeld en werd in november 1833 grotendeels opgeheven (Verdrag van Zonhoven). In 1838 trokken de Belgische troepen zich uit Nederlands-Limburg terug, waarmee de blokkade van Maastricht was opgeheven. Officieel eindigde de belegstaat pas na het ondertekenen door beide partijen van het Traktaat van Londen op 19 april 1839.

Link Wikipedia

1940 Beleg 20 Slag om Maastricht was op 10 mei 1940 een van de eerste gevechten die tijdens de Duitse campagne aan het westelijk front aan het begin van de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. Maastricht was voor de Duitsers een belangrijke stad vanwege de aanwezigheid van de drie Maasbruggen. Doel was het Belgische Fort Eben-Emael snel te kunnen veroveren en de geallieerde legers in tweeën te splitsen.

Link Wikipedia

1944 Beleg 21 Bevrijding van Maastricht op 13 en 14 september 1944 betekende het einde van de Duitse bezetting van de Nederlandse stad Maastricht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maastricht was daarmee, 4 jaar, 4 maanden en 4 dagen na de Duitse inval op 10 mei 1940, de eerste Nederlandse stad die bevrijd was. De stad was daarna gedurende enkele maanden het commandocentrum van het Amerikaanse 9e Leger bij de campagnes in het Hürtgenwald, in de Ardennen en aan de Roer.

Link Wikipedia

Verraad van Maastricht 1638

Uiteindelijk werden er tien verdachten schuldig bevonden, van wie er negen op de Houtmarkt (de huidige Markt) of op het Vrijthof werden onthoofd. De metselaar Jan Rompen wist tijdig naar het Fort Navagne te ontvluchten en ontliep daarmee zijn terechtstelling. Pater Vinck, wellicht de bekendste van de negen, werd op 7 juni op de Houtmarkt onthoofd omdat hij Lansman had aangemoedigd en een briefje uit het Fort Navagne voor hem had meegenomen. Het hoofd van deken Sylvius rolde twee weken later op het schavot op het Vrijthof, omdat hij van het voorgenomen verraad op de hoogte was geweest zonder de krijgsraad daarover in te lichten. Agnes de Bourien, de vrouw van de soldaat, werd om diezelfde reden terechtgesteld.

 
Beleg van Maastricht 1673 vond plaats tijdens de Hollandse Oorlog, tussen 13 juni en 26 juni, 1673. Het was koning Lodewijk XIV die Maastricht persoonlijk in wilde nemen, nadat hij de triple alliantie verbrak, die hij maar vernederend vond en besloot in een plotwending de Zuidelijke Nederlanden aan te vallen.

Gravure van Daniël Marot (1661 - 1752)

Bron Wikipedia

Nao Bove

Bron Foto waar niet apart aangegeven via Wikipedia, foto Duitse soldaten 2e WO via website GaHetNa, Generaals bevrijding Maastricht Wikipedia, foto Willem III van Oranje Wikipedia,

Aonvaank