Wist Geer dat ?

(Brouwers en Water uit de Jeker?)

WIST JE DAT....

… Maastrichtse brouwers in ca 1750 het water uit de Jeker gebruikte om bier te brouwen en dat ze klaagde dat het kwaliteit van het brouwwater ter wensen over liet.

Legio waren de klachten van de brouwers over de verontreiniging van de Jeker. Als maatregel tegen de watervervuiling hadden zij bakken in de waterloop gemetseld om dit euvel tegen te gaan. Nadat het water via de bak gefilterd was, werd met behulp van  van een hefboom in het reservoir van de brouwerij gehesen of langs een houten leiding aangevoerd. Maar zelfs de vergaarbakken van de brouwerijen kwamen nog ongerechtigheden voor. Zulke problemen verzwaarden de concurrentiekracht van de Maastrichtse brouwerijen in deze moeilijke jaren.

Om eea te voorkomen ging omstreeks 1750 de stadsomroeper eropuit en riep om 'door het brouwen van het bier mag morgenvroeg de beek (jeker) niet als toilet worden gebruikt'.

Vóór de Drankwet van 1881 de verkoop van alcoholische dranken aan een vergunning bond telde de provincie ruim vierduizend cafés. Alleen al in Maastricht waren er 488. Het aantal brouwerijen liep daar gelijk mee op.

Bier was vroeger een populaire drank, bier was tenslotte veiliger te drinken dan het aanwezige water, dit ging goed totdat het drinken van bier in de loop van de 18e eeuw door de opkomst van thee en koffie wat minder in zwang raakte. Vroeger had men veel 'achterkamers' brouwerijen de zgn thuisbrouwers, omdat het bier destijds niet lang houdbaar was, werd er achter gebrouwen en in de zgn huiskamer werd het bier geschonken en verkocht 

Bron. Boek Mestreechs Aajt, Tekening: Mestreechs Aajt

Nao Bove

Aonvaank