Wist Geer dat ?

(Faliezusterpark)

WIST JE DAT....

 

...  Het Faliezusterspark onderdeel is van het Stadspark in Maastricht en dat deze aan de Begijnenstraat ligt, in het eerste decennium van de twintigste eeuw werd tussen de Helpoort en de Poort Waerachtig een nieuw park aangelegd rond het Pater Vinktorentje en het Faliezusterklooster, nadat het stedelijke slachthuis naast de Helpoort was verplaatst naar de nieuwbouw aan het begin van de Bosscherweg. Vanaf de Helpoort zou via het Faliezusterspark ook een doorsteek naar de Begijnenstraat mogelijk worden. Het ontwerp van het Faliezusterspark is van de hand van architect Willem Sprenger en zijn plan sloot aan op de ideeën die Victor de Stuers in het begin van de eeuw had gelanceerd om het zuidelijk vestingfront tussen de Pater Vincktoren en de O.L.Vrouwewal weer beleefbaar te maken.

 

Het park bestaat oa uit het restant van de voormalige Feilzusterklooster in de trant van het zgn Maaslandse renaissance stijl met tweelichtvensters en een hoofdgestel met consoles en trapgevel. Het klooster in Maastricht het Faliezusterklooster genoemd is vernoemd naar de Faliezusters, hun naam ontleenden aan de verplichting om buiten het klooster hun gelaat te bedekken, men mocht geen andere kloostergeloften afleggen en moesten, vooral bij de pest, zieken verzorgen. In de middeleeuwen was een falie een (regen)mantel of ‘huik’ die de vrouwen omsloegen. De falie was een zwart zijden of wollen stuk stof van circa 3 bij 1 m. De stof werd dubbelgeslagen over het hoofd en met een speld op de ondermuts of faliemuts vastgemaakt. De vrouw was als het ware helemaal verhuld in de falie.

Verder is er nog het Pater Vinktorentje die in 1906 gerestaureerd is naar de stijl van de Kruittoren die in Wyck stond door architect Wellens, het Rijks Historisch Archief Limburg (voormalig Oude Minderbroedersklooster) die met een vleugel ook in het klein parkje ligt, verder is er nog een waterpoort naast de PVT en grenst er het uitgaanscentrum de ‘Hiemel’ (hier heeft het slachthuis gelegen), de Helpoort (enige overgebleven stadspoort van Maastricht), de Jekertoren en het Pesthuys (voormalige watermolen het Ancker) aan. Een relatief klein park met een prachtige geschiedenis en prachtige monumenten.

 

Meer informatie over het Faliezusterklooster kunt u HIER lezen.

 Bron: Kerkgebouwen in Limburg, Gemeente Maastricht, Jo Miseré, Rijksmonumenten, Limburgs Erfgoed, Maastricht Digitaal. Foto John Kerkhofs.

Nao Bove

Aonvaank