Wist Geer dat ?

(Gestolen Momuskanon)

 

WIST JE DAT....

… Het 'Momuskanon' dat gebruikt wordt om het de carnaval in te schieten geroofd is geworden, op 7 februari 1955

stond het onderstaande artikel in het Limburgsch dagblad.

' Rovers van het Momus-kanon stellen eisen' MAASTRICHT, 7 Februari. (Eigen red.) — Een geheimzinnige stem aan de telefoon, opzettelijk verdraaid, vroeg ons vandaag of wij durf genoeg in ons papieren lijf hadden om de vijf rovers van het Momuskanon te ontmoeten. Wij moesten dan om elf uur bij de Heipoort zijn. Nieuwsgierigheid won het van onze angst en wij stonden om elf uur in de avond bij de Heipoort. Een Belgische auto stopte bij de Bloedbak. het portier ging open, wij stapten in, en zaten tussen twee gemaskerde individuen. De gordijntjes werden neergelaten en in dolle vaart ving een tocht aan door de straten der stad.

Bezoek aan het rovershol

We zijn wel honderd keer een hoek omgeslagen, aan het vreselijk schudden van de wagen meende ik te constateren dat we over de Markt reden. Het enige punt van zekerheid was, dat we ergens wel tien minuten hebben stil gestaan. Dat kan niet anders dan de overweg aan de Scharnerweg geweest zijn, en dan ging het weer verder. We stopten in een bos. Hier werd mij een zwarte lap. voor de ogen gebonden, ik raakte behoorlijk in de war. Toen ik even kon kijken, zag ik dat we in een van de mergelgroeve waren. Stellig een der honderden, maar waar, Caestert? het Geuldal, of in Sichem-Sussen-Bolre?

OOG IN OOG

Toen ons de doek van de ogen gedaan werd stonden we oog in oog met vier gemaskerde figuren en het ongemaskerde Momuskanon. Wij moesten — totaal overbodig, beloven dat we niets zouden verraden. We zouden niet geweten hebben wat te verraden. Een der zwart gemaskerden nam het woord namens de naast hem zittende hoofdman, en toen we de eed van zwijgzaamheid met een handdruk moesten bekrachtigen, stak de hoofdman zijn hand uit. En op dat moment kregen wij ’t schokje van Sherlock Holmes Die hoofdman had een poezelig handje om nooit te vergeten. Het was stellig geen hoofdman, maar de vrouwelijke nazaat van een der Zuid-Limburgse bokkenrijders. We deden of we niets gemerkt

hadden en luisterden naar de uiteenzetting. Deze kwam kort en goed hierop neer: Vijf Limburgse Republikeinen hadden het karton geroofd* uit protest tegen de Zondagswet. Zg eisten nu, dat de Oppertempeleer Zondagswet eisen, althans dat de burgemeesters bevoegd zouden worden om ๓๓k v๓๓r dertien uur ontheffingen te verlenen. En indien dat niet gebeurde, dan kwam het Momuskanon niet terug, maar dan zou in 1955 om klokslag twaalf uur de Maastrichtse Vastenavond ingeschoten worden op Belgisch grondgebied, en met kanonschoten die over h้้l Limburg zouden dreunen. Een der gemaskerden interrumpeerde "En met 'scherp geladen", maar de anderen gebaarden deze te zwijgen.

WEER TERUG

Wij beloofden de boodschap over te brengen, legden het zo aan, dat we "om alle twijfel weg te nemen –nogmaals het handje van de zogenaamde hoofdman mochten drukken, die natuurlijk daarom zelf geen mond had willen open doen. En eer we het wisten stonden we opnieuw bij de Bloedbak, waar we door Pesthuis en Heipoort werden aangegaapt of ons niets gebeurd was. Wij kwijten ons bij deze van onze taak en brengen de eisen der Vijf Limburgse Republikeinen. die allemaal Hollands spraken behalve die ้ne wier stem wij niet hoorden, zoals wij beloofd hadden. Thuis vonden we een groepsfoto van de Vijf Republikeinen in de bus. De organisatie klopte keurig. Ook dat bevestigde ons in ons vermoeden, dat in die Limburgse Republiek een Hollander president wordt, als daar tenminste algemeen kiesrecht bestaat !

 

Dit is al vaker gebeurt, zie deze link van Delpherkranten.

 

Bron. Limburgsch Dagblad 1955, foto Momuskanon afschieten in 1934 Mestreechonline zie LINK

Nao Bove

Aonvaank