Wist Geer dat ?

(Mestreech verkoch is?)

 

WIST JE DAT....

… Maastricht in 1785 voor 9,5 miljoen gulden werd “verkocht”, 2,5 miljoen gulden onder de vraagprijs ?

Nadat stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647), prins van Oranje (bijgenaamd de “Stedendwinger”), namens de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1632 Maastricht had veroverd, ontstond er in de Republiek een stroming om Maastricht te ruilen tegen iets anders. Onderhandelingen vonden plaats met Spanje (1632-1636), Frankrijk (1634, 1636, 1646), Keulen/Luik (1670) en wederom met Spanje (1672).

In 1673 sloten de Republiek en Spanje (waar op dat moment de 12-jarige Karel II op de troon zat, de laatste Spaanse koning uit de Habsburgse dynastie) een verdrag tijdens de ‘Guerre de Hollande’ (Hollandse Oorlog, 1672-1679). De Hollandse Oorlog was begonnen toen Frankrijk (waar op dat moment Lodewijk XIV, ‘de Zonnekoning’, de scepter zwaaide) de Republiek binnenviel wegens het streven van Frankrijk naar natuurlijke grenzen. In het bewuste verdrag waren Spanje en de Republiek overeengekomen dat, indien Spanje de Republiek hulp bood tijdens de Hollandse Oorlog, Spanje als vergoeding de stad Maastricht zou ontvangen. Spanje bood hulp, maar de Republiek zou zich uiteindelijk niet aan de gemaakte afspraken houden.

Na een beleg van slechts dertien dagen gaf de vesting Maastricht zich op 1 juli 1673 over aan Frankrijk, waarna een Franse bezetting van vijf jaar zou beginnen. Bij het Verdrag van Nijmegen (augustus 1678) droeg Frankrijk Maastricht weer over aan de Republiek. In de tussentijd was in de Republiek het besef ontstaan dat Maastricht van groot strategisch belang was voor de Republiek. Dit was dan ook de reden dat de Rebubliek weigerde om Maastricht af te staan aan Spanje, ondanks de gemaakte afspraken in 1673.

Op 1 november 1700 blies de Spaanse koning Karel II in Madrid zijn laatste adem uit, slechts 38 jaar oud. Karel, die als bijnaam “de Behekste” kreeg, was zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapt. Zijn kinderloze overlijden werd de aanleiding tot de Spaanse Successieoorlog (1701-1714). De aanspraken van de Spaanse Habsburgers op Maastricht zouden uiteindelijk overgaan op de Oostenrijkse tak van de Habsburgers.

In 1784 ontstonden spanningen tussen de Republiek en Oostenrijk, spanningen die resulteerden in de zogenaamde ‘Keteloorlog’, een spotnaam van een kort treffen tussen troepen van de Republiek en Oostenrijk op 8 oktober 1784. Dit treffen kreeg de naam Keteloorlog omdat het enige schot dat in dit treffen werd gelost een soepketel raakte. Aansluitende onderhandelingen resulteerden uiteindelijk in het Verdrag van Fontainebleau (1785). Keizer Jozef II (1741-1790) claimde de oude rechten van de Habsburgers op Maastricht, en eiste de stad op. In ruil voor betaling van een bedrag van 12 miljoen gulden was hij bereid om definitief afstand te doen van zijn rechten ten gunste van de Republiek. Uiteindelijk kwamen beide partijen uit op een bedrag van 9,5 miljoen gulden: Maastricht zou definitief in handen blijven van de Republiek, en Oostenrijk was 9,5 miljoen gulden rijker.

Op de afbeelding keizer Jozef II (rechts) met links zijn broer, aartshertog Leopold (1747-1792), de latere keizer Leopold II. Jozef en Leopold waren oudere broers van Marie-Antoinette, de echtgenote van Lodewijk XVI van Frankrijk, die in 1793, evenals haar echtgenoot, haar hoofd zou verliezen onder de guillotine.

Bron. Historia Traiecti ad Mosam

Nao Bove

Aonvaank