Wist Geer dat ?

(Beeld van Maria?)

 

WIST JE DAT....

... het beeld van Maria dat zich ingemetseld bevindt in de gevel van het pand op de hoek Cortenstraat / Koestraat 2 vervaardigd is door Charles Vos (1888-1954), ook wel de 'Stadsbeeldhouwer van Maastricht' genoemd ?

Het beeld, in de volksmond genaamd ‘Onze Lieve Vrouw van den Goeden duik’, behoort tot een groep van negen beelden langs de zogenaamde 'bidweg', die loopt van het Minderbroedersklooster in de Tongersestraat via de Bouillonstraat, Papenstraat, en Bredestraat naar het Onze Lieve Vrouweplein, en vandaar via de Cortenstraat, Witmakersstraat en Kapoenstraat weer terug naar het klooster.

Gemaakt van gebakken klei, en vervolgens geglazuurd in verschillende kleuren, werd het beeld geplaatst in 1946. Het verhaal achter het beeld is als volgt: in 1943 moesten vier jongens tijdens de Duitse bezetting onderduiken. Zij werden na enige tijd ontdekt bij een boer in het stro. Vervolgens werden zij gevangen gezet in een school, van waaruit twee van de vier jongens wisten te ontsnappen. De twee anderen werden overgebracht naar een gevangenis, waaruit ze aan het einde van de oorlog wisten te ontsnappen. Uit dankbaarheid voor het behoud van hun zoon, gaven de ouders van één van de onderduikers aan Charles Vos de opdracht om een afbeelding te maken van Maria als beschermster van de onderduikers.

Maria is afgebeeld staande ten voeten uit, met vooruitgebogen knieën, afgebeeld op een wolk. Op haar rechterarm draagt zij het zittende kind Jezus. Haar linkerhand houdt de voeten van Jezus vast. Haar blik is op Jezus gericht. Over haar witte kleed draagt zij een openvallende blauwe mantel, waaronder zich aan weerszijden twee onderduikers schuil houden. Jezus, met uitgestrekte armen, kijkt naar de onderduikers. Hun smekende blik is naar boven gericht op Maria en Jezus. Linksboven, naast het hoofd van Maria, is op de achterwand een bommenwerper (V2) afgebeeld. Aan de andere zijde een duif met vredestak. Bovenaan staat: 1940 1945. Op de banderole beneden staat rechts op een rood schild de stadsster van Maastricht; aan de andere zijde op een blauw schild een vallende ster.

Bron. Historia Traiecti ad Mosam

Nao Bove

Aonvaank