Wist Geer dat ?

(Vondelingen ?)

WIST JE DAT....

het Rijks Historisch Centrum Limburg (RHCL) zo’n 600 dossiers van kinderen die in de periode 1804 -1823 in Maastricht als vondeling werden achtergelaten. Dossiers waarin behalve het officiële proces-verbaal (van ieder kind werd door de ambtenaar van de burgerlijke stand in Maastricht een ‘vondelingenakte’ opgemaakt met alle details van de vondst), een geboorteakte en soms doopbewijzen, ook vaak briefjes van (of namens) de moeder inclusief herkenningstekens – een kluwentje wol, een doormidden geknipte speelkaart, een kleurig lintje- zijn opgenomen.

Volgens de Franse wet moesten vondelingen op kosten van de Staat worden opgevoed. Elk departement kreeg daartoe een vondelingenhuis, waar vondelingen uit de hele omtrek naartoe gebracht konden worden. Zo ook in Maastricht, als hoofdstad van het parlement Nedermaas ( het grootste deel van de beide Limburgen). Omdat er in Luik geen vondelingenhuis was, kwamen veel kinderen uit die regio óók in Maastricht terecht. Ze werden er opgevangen, kregen er een naam, meestal gebaseerd op wat erbij hen werd aangetroffen. – Zoals hendrik Kluwe – of op de dag waarop en de omstandigheden waaronder ze gevonden werden; Balthazar Sneeuw, Jacobus Maneschijn. En zo gauw het even kon, werden ze bij pleeggezinnen in de kost gedaan.

Verhalen, het ene nog schrijnender dan het andere. En uit die baaierd heeft het RHCL, het briefje geselecteerd voor de verkiezing van het ‘archiefstuk van het haar’. “In de tussenstand staan we op dit moment achtste”,  zegt Simone Smeets.

Voor meer informatie zie elders op de SITE.

Bron. De Limburger 24-10-2016, RHCL foto: RHCL/DeLimburger

Nao Bove

Aonvaank